В периода 16-20 октомври в София се състоя първата техническа мисия на Комитета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по политика в областта на цифровата икономика. На официалното закриване обръщение към екипа на ОИСР направи зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков в присъствието на зам.-министъра на електронното управление Валентин Мундров, представители на Министерството на външните работи и експерти.

Зам.-министър Гиков благодари на експертите от ОИСР, както и на всички партньори на министерството в лицето на публичния, частния и гражданския сектор, които през изминалата седмица споделиха своята експертиза по 24-ите правни инструмента от обхвата на Комитета по политика в областта на цифровата икономика. В допълнение той подчерта важността на пълноправното членство на България в организацията, като обърна специално внимание на сътрудничеството с ОИСР и държавите членки, което ще окаже положителен ефект върху развитието на страната.

По време на мисията представителите на ОИСР се срещнаха с представители на институциите, академичните среди, бизнес организации, стартъп асоциации и гражданския сектор. В експертните срещи участие взеха над 35 организации. Беше организирано и посещение в Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии – INSAIT, където представителите на ОИСР се запознаха с дейността на института, темите, по които се работи, и амбициите, които екипът му си е поставил.

По време на дискусиите българските експерти представиха инструментите за разгръщане потенциала на цифровата икономика в страната, за сигурността на информацията и лицата в дигитална среда, за развитието на широколентовата свързаност, изкуствения интелект, цифровите и зелените умения, както и да споделят своите виждания относно перспективите в областта на цифровата икономика.

Проектът на доклад от първата техническа мисия на Комитета на ОИСР по политика в областта на цифровата икономика се очаква да излезе в началото на 2024 г. След като бъдат извършени и останалите технически прегледи по отделните комитети, Съветът на ОИСР следва да се произнесе единодушно относно отправянето на покана към страната ни за членство в организацията.