Документът е представен на 17.09. 2022 г. на брифинги на министър Пулев в рамките на мобилните му приемни с областните управители на Стара Загора и Бургас

В презентацията са представени средствата по линия на Министерството на иновациите и растежа по Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ и стуктурните фондове на Европейския съюз.

Да края на годината за микро-, малките и средни компании има 735 млн. лв., като 600 млн. лв. от тях са по ПВУ. В момента тече кандидатстването по първата отворена процедура по Плана – „Технологична модернизация“ на стойност 260 млн. лв. за ново оборудване, техника, машини и софтуер.

До края на годината се отварят и още три програми по ПВУ – за киберсигурност и ИКТ решения в размер на 30.6 млн. лв., за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия в размер на 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн. лв.

По линия на структурните фондове на Европейския съюз от следващата година МИР ще разполага със 7 млрд. лв. за подкрепа на микро-, малки и средни предприятия, научни центрове, иновационни и високотехнологични компании. Две от програмите, които са на обща стойност 5 млрд. лв. са почти завършени и в процес на одобрение от Европейската комисия. Едната от тях – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с бюджет около 3 млрд. лв. вече е изпратена в Брюксел за одобрение. Втората – „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв., предстои да бъде изпратена за одобрение до 23 септември.

Презентацията може да видите тук: MIG_Instruments