Само за последния месец са изплатени общо 11,6 млн. лв. към малки компании по процедурата

Осигурени са допълнителни 9 млн. лв. по процедура „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/.

С допълнителните средства ще бъдат финансирани още 179 броя одобрени резервни проектни предложения по процедурата за т.нар. „големите–малки“ кoмпании.

До момента по нея са сключени 3 570 бр. договора на обща стойност 178,5 млн. лв. Изплатени са общо 169,25 млн. лв. по 3 385 бр. договора, като само за последния месец изплатените средства са общо 11,6 млн. лв. по 232 бр. договора.