Срокът приключи днес в 16:30ч., фирмите са заявили над 146 млн. лв. за нови ИКТ решения и киберсигурност

Списъкът с одобрените компании ще бъде публикуван в началото на февруари 2023г.

7689 проектни предложения са подадените за безвъзмездна помощ за внедряване на нови ИКТ продукти и услуги. Подкрепата ще се предоставя по втората отворена от МИР процедура за бизнеса от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП“. Подаването на проектните предложения продължи два месеца и приключи в 16,30 ч. днес.

Бюджетът на мярката е 30,6 млн. лв. Заявеното финансиране от микро-, малки и средни компании надхвърля четири пъти тази сума и е за 146,5 млн. лв. Разглеждането на документите започва веднага, като всички проекти ще бъдат класирани по низходящ ред спрямо методологията за оценка. Очаква се списъкът с одобрените фирми да бъде публикуван в началото на февруари 2023 г., след което да стартира процесът по договаряне с тях. С наличния ресурс ще бъдат подкрепени около 1500 дружества.

Втората процедура от НПВУ е насочена към предприятия от различни икономически сектори. Ако бъдат одобрени, те ще получат грантове от 3000 лв. до 20 000 лв. в зависимост от нуждите си. Със средствата ще могат да въвеждат ИКТ услуги, решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, да оптимизират управленските, производствените и логистичните процеси, както и да си осигурят по-добра информационна и киберсигурност.

Около Нова година МИР ще публикува първите в България спечелили финансиране компании по първата мярка от Плана – за Технологична модернизация. Припомняме, че тя беше отворена за кандидатстване до 21.09.22 г. Кандидатстваха над 2500 фирми, във финалния кръг на оценка участват над 2000 от тях. Спечелилите ще бъдат публикувани на сайта на Министерството, веднага след обявяване на класирането.