Министерският съвет одобри в сряда проект на Меморандум за разбирателство с „Алкомет“ АД. В  Шумен дружеството ще разшири алуминиевото си производство с инвестиция от 136 млн. лв. Това ще създаде 160 нови работни места. Проектът цели производството на алуминиеви сплави за електромобили и разширяване на продукцията за автомобилопроизводство и соларни панели.

Правителството одобри също така Меморандум за разбирателство с „Шнайдер Електрик България“ ЕООД. Това е друг ключов проект в пловдивската община Марица, който предвижда създаването на умна производствена сграда с иновативни технологии и възобновяеми източници на енергия. Това ще бъде първото такова предприятие в Централна и Източна Европа. Инвестицията е за 107 млн. лв. и чрез нея ще бъдат създадени поне 105 нови работни места.

Меморандум за разбирателство е одобрен и с „Глас Контрибюшън“ ЕАД във връзка с разширяването на стъкларския завод „Рубин“ в гр. Плевен. Ще се изгради 300-тонна пещ, ще се модернизират складови площи с фокус върху иновативни продукти и процеси за повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на въглеродните емисии. Реализацията на инвестицията, която е в размер на над 100 млн. лв., ще създаде повече от 150 нови работни места.

*****

„Карлсберг България“ АД разширява дейността си в завода в Благоевград, като за целта ще бъде построена и нова производствена сграда с допълнителна поточна линия. Инвестицията е за над 23 млн. лв. Компанията и всички други инвеститори в региона ще могат да се ползват от новата пътна връзка, за която правителството одобри близо 800 000 лв. по бюджета на община Благоевград. Със средствата ще бъде изградена нова пътна връзка от западното локално платно към основното платно на бул. „Св. Димитър Солунски“ в града. Това ще спомогне за значително облекчаване на трафика в района.

На Община Търговище се предоставят средства в размер на над 1 млн. лв. за изграждане на довеждаща пътна инфраструктура до промишлена зона „Въбел“. По този начин ще бъде осигурен транспортен достъп на всички фирми, опериращи в региона, както и на бъдещи инвеститори. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на проекта на „Пашабахче България“ ЕАД за автоматизация и иновация на предприятието. Инвестицията по проекта е в размер над 28,5 млн. лв.

Отново като насърчителна мярка кабинетът одобри близо 500 000 лв. за изграждане на пътна инфраструктура в община Девня. Пътят ще осигури транспортен достъп до републиканската пътна мрежа на всички превозни средства, обслужващи промишлена зона на територията на Девня и връзката с Пристанище Варна-Запад. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на проекта на „Агрополихим“ АД „Модернизация на производството на азотни торове и оползотворяване на отпадъчна енергия от производство“, сертифициран по Закона за насърчаване на инвестициите. Инвестицията е в размер на 54,2 млн. лв., като се предвижда разкриването на 40 нови работни места.

Други 600 000 лв. Министерският съвет одобри по бюджета на община Хисаря. Със средствата ще бъде извършена реконструкция на бул. „Иван Вазов“ в града. Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на проекта „Медико и балнео рехабилитационен център“ на „Сенид“ ООД. Инвестицията по проекта е в размер на 41,5 млн. лв. и в резултат на реализирането му ще бъдат разкрити 120 нови работни места. С извършването на ремонтните дейности ще се облекчи цялото движение в Хисаря.

Посочената в решенията на правителството публична общинска инфраструктура се финансира по реда на Закона за насърчаване на инвестициите чрез бюджета на Министерството на иновациите и растежа.