Процедурата ще стартира през април, а кандидатстването ще бъде изцяло електронно

Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще отвори за кандидатстване мярка по Плана за възстановяване и устойчивост – над 212 млн. лв. за развитието на индустриални зони и паркове в България. Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект ще е 3 млн. лв., а максималният – 40 млн. лв. Това заяви Анна Лютакова, директор на дирекция „Инструменти за икономически растеж“ в Министерството на иновациите и растежа. Тя беше гост в шестия епизод на Подкаста за иновации и растеж на Министерството.

Лютакова обяви, че процедурата в момента е на обществено обсъждане, като се очаква след като то приключи на 23 март и бъдат отразени всички получени коментари, кандидатстването да стартира през месец април изцяло електронно, през ИСУН.

Директорът на дирекция „Инструменти за икономически растеж“ посочи, че оператори на индустриални зони и паркове могат да кандидатстват с инфраструктурни проекти за пътища, ЖП-връзки и други елементи на довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура, сгради за лаборатории за научни изследвания и изграждане на зарядни станции за електромобили.

„По „Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ („AttractInvestBG“)“ ще могат да кандидатстват всички оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие“, обяви тя. По думите й, кандидатите могат да участват индивидуално – за вътрешната инфраструктура в парка или зоната, или в партньорство с общини, Агенция пътна инфраструктура, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ или ВиК оператори – за довеждащата инфраструктура до парка или зоната.

Лютакова изтъкна, че Индустриалните зони и паркове са място за привличане на инвестиции и са основен инструмент за реиндустриализация и откриване на нови производства и работни места у нас. „Целта на инвестициите по мярката е да се създадат благоприятни условия за инвеститорите чрез изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура“, коментира тя. Лютакова подчерта, че един от основните критерии в оценката на проектите по процедурата е да се докажат заявен инвеститорски интерес, брой на инвеститорите, които ще бъдат привлечени в парка, и брой на новоразкритите работните места по проектите им. „Приоритет ще се отдава на кандидати в Северна България с цел балансираното развитие на страната, за да се преодолеят регионалните дисбаланси“, допълни тя.

Лютакова заяви, че фокусът на мярката е да се подобри инфраструктурната свързаност. „Безвъзмездните средства ще се отпускат за изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура до границите на индустриалния парк или зона – пътни и железопътни връзки, преносни проводи и съоръженията към тях (водопровод и канализация, електропроводи, физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи и др.). Ще може да се кандидатства и за изграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк или зона – улици, алеи, паркинги, площади, железопътни линии, преносни проводи и съоръжения и др., поясни Лютакова.

Тя добави, че по програмата ще може да се финансира и научно-изследователска (иновативна) инфраструктура – изграждане, реконструкция и преустройство на сгради и помещения за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност, иновации и технологичен трансфер, лаборатории за изпитвания и тестове, свързани с дейността на предприятията на територията на индустриалната зона или парк. Мярката дава възможност и за изграждане на екологична вътрешна инфраструктура – зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили.

Процедурата е публикувана за обществено обсъждане на 23.02.2023, като предложения и коментари могат да се изпращат до 23 март включително в системата ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/bf7b47cb-1233-48e1-afc5-0f8d97c91a25

Подкастът за иновации и растеж може да чуете:

Видео: