През март-април МИР ще обяви кандидатстването за разработване на иновации за 127 млн. лв. и внедряването на иновации в малките и средни фирми за 293 млн. лв.

През февруари ще стартира кандидатстването по процедура за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ на стойност 200 млн. лв. Тя е третата, която Министерството на иновациите и растежа отваря по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това стана ясно в десетото издание на предаването „Пари има: Говори министерството на иновациите и растежа“ в радиоверига „Фокус“. Негов гост бе Мария Младенова, началник на отдел „Подбор на проекти и договаряне“ към Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР.

Общественото обсъждане на процедурата бе обявено на 12 декември и приключи месец по-късно – на 12 януари. Кандидатстването на фирмите ще продължи три месеца.

Мярката е за изграждане на фотоволтаична система – т.нар. соларни панели, които да бъдат монтирани върху покрива на даденото предприятие, фасадата му или на терена, на който се намира то. Батериите за локално съхранение на енергия ще могат да я съхраняват до няколко дни, а самата енергия ще се произвежда единствено и само за собствена употреба, без да може да се препродава и връща в енергийната система на страната. По процедурата ще могат да кандидатстват освен микро-, малки и средни предприятия, но и такива със заети до 499 лица или с до 1 500 лица.

„Очакваме интересът към процедурата за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ да бъде още по-голям от този към двете вече приключили процедури в министерството“, каза Мария Младенова в ефира на предаването. По думите й, до момента по двете обявени процедури само за 5 месеца има получени над 10 200 проекта. По първата – „Технологична модернизация“ са постъпили над 2 500 проектни предложения, а по втората – за „ИКТ решения и киберсигурност“, над 7 700 проекта.

„Сериозен интерес от страна на фирмите към Плана за възстановяване, освен от София, има и от Пловдив, Варна и Русе. Надяваме се и останалите области да стават все по-активни“, каза още Младенова. Тя посочи, че кандидатстването по процедурите от ПВУ и тези от структурните фондове на ЕС е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020, като е максимално облекчено за бизнеса.

На 30 декември бяха обявени и първите спечелили проекти – 953 бр., които ще получат финансиране за 260 млн. лв. от ПВУ по процедурата „Технологична модернизация“. В момента оценка преминават и подадените близо 7 700 проекта по втората мярка за „ИКТ решения и киберсигурност“ на стойност 30,6 млн. лв. Очаква се скоро да бъдат обявени и победителите.

По линия на МИР ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 г., а общо до края на годината ще стартират 10 мерки за бизнеса. Подкрепата за микро-, малките и средни компании в страната ще е по три направления – Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), новата програма конкурентоспособност (ПКИП) и новата програма за научни изследвания, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ).

Припомняме, че за рекордно кратък срок бяха одобрени и двете европрограми към МИР. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. с бюджет 3 млрд. лв. бе изпратена в Брюксел на 16 август и одобрена от Европейската комисия на 3 октомври. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лв. – изпратена на 26 октомври и одобрена на 5 декември.

Първите процедури, които ще стартират по новата програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията, са за  Разработване на иновации в малки и средни предприятия за 127 млн. лв. през м. март и за Внедряване на иновации в МСП за над 293 млн. лв. през м. април.

По инициатива на министър Пулев и с активното съдействие на екипа на вицепремиера Пеканов бе събрана и обобщена информация и от другите министерства (МРРБ, МЕ и МОН) за процедурите по ПВУ при тях, която бе изпратена до всички областни управители в страната.