Общият бюджет на Програмата за научи изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) е 2 млрд. лв. за програмния период 2021-2027 г.

През м. март стартира кандидатстването по процедурата за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове за 140 млн. лв. по ПНИИДИТ

До края на годината Министерството на иновациите и растежа ще отвори за кандидатстване три процедури за общо 525 млн. лв. от изцяло новата за България Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) 2021-2027 г. Бюджетът й е 2 млрд. лв. Програмата има за цел да подкрепи връзката между науката и бизнеса, като даде възможност на български компании да работят с модерно оборудване и с водещи изследователи от научните организации и висшите училища. По този начин фирмите ще могат да разширят пазара си и да обновят предлаганите от тях продукти.

Първата процедура от ПНИИДИТ – за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове с бюджет 140 млн. лв., ще отвори за кандидатстване м. март. Българските фирми ще могат да работят заедно с изградените през миналия програмен период Центрове за върхови постижения и за компетентност, както и с бъдещата мрежа от цифрови хъбове. Първите ще предоставят лабораториите си за нуждите на компаниите и ще подпомагат процесите по създаване, развитие и тестване на технологии и прототипи. Вторите ще извършват специализирани услуги за бизнеса в областта на дигитализацията, изкуствения интелект и киберсигурността. Мрежата от цифрови хъбове ще помага както на български фирми, така и на дружества от цяла Европа.

През второто полугодие на 2023 г. се отваря за кандидатстване и втората мярка по Програмата, заложена за тази година – ваучерната схема за малки и средни предприятия за внедряване на научни разработки в бизнеса. Тя е с бюджет близо 50 млн. лв. Мярката е за насърчаване сътрудничеството и използване потенциала в Центровете за върхови постижения, Центровете за компетентност, обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура и други научноизследователски организации и висши училища.

Третата процедура по ПНИИДИТ в рамките на 2023 г. е за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) с бюджет 336 млн. лв. По тази мярка ще се подкрепят внедряването на технологии, трансферът на знание и скъсяването на пътя от проучванията до иновациите. Ще бъдат финансирани и проекти, получили знака за качество „Печат за високи постижения“ по програмите „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“ на ЕК. Ще се инвестира в индустриални иновационни програми за развитие на технологии, чрез които регионите да станат по-конкурентоспособни и климатично неутрални.

Припомняме, че Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) 2021-2027 г. бе одобрена в рекордно кратък срок от ЕК – изпратена на 26 октомври и одобрена на 5 декември. Тя е едно от трите направления, чрез които по линия на Министерството на иновациите и растежа от м. февруари до края на годината към бизнеса тръгват над 1.7 млрд. лв. Останалите две са Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и новата програма „Конкурентоспособност и иновациите“ (ПКИП) 2021-2027 г, която е с бюджет 3 млрд. лв.

 

Комуникационни канали на Министерството на иновациите и растежа:

Viber канал:

https://invite.viber.com/g2=AQBMPaRWqZCJH0%2BjMpfSGnQy33dss44TWWQnXKNc%2BCV%2F0JFKvrZWnp0Fh9rBmPYT&lang=bg

Facebook: https://www.facebook.com/people/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0/100075900054621/

Instagram: https://www.instagram.com/minnovationbg/

Twitter: https://twitter.com/minnovationbg?lang=bg

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/ministry-of-innovation-and-growth-bulgaria/

YouTube: https://www.youtube.com/@user-bt5ui4ee1n

Подкаст за иновации и растеж: