Министерство на иновациите и растежа (МИР), в качеството си на Структура за наблюдение и докладване (СНД), отговорна за изпълнението на инвестиция C3.I1. от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), организира онлайн информационна кампания за процедурата „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“).

Информационният ден ще се проведе онлайн на 3 юли 2023 г. от 10:00 ч. до 12:30 ч.

Всички заинтересовани страни ще имат възможност да вземат участие след предварителна регистрация до  02.07.02023 г. (неделя, включително) на следния линк: http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=299943937165 .

Достъпът до срещата може да се осъществи чрез следния линк: http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=299943937165&OrakCode=0011758414. (Ще бъде достъпен 15 минути преди започване на срещата).

По време на организирания онлайн информационен ден експерти от екипа на министерството ще предоставят на потенциалните кандидати подробни разяснения относно начина и условията за кандидатстване, възможностите за финансиране, допустимите разходи и др.

Припомняме, че на 2 юни беше отворената за кандидатстване процедурата за подкрепа на индустриални зони и паркове. То ще продължи до 17:00 ч. на 02.11.2023 г. Подаването на проектните предложения се извършва изцяло онлайн през системата ИСУН 2020 на следния линк- https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/bf7b47cb-1233-48e1-afc5-0f8d97c91a25.

В началото на април МИР организира и Национална среща „Индустриалните зони – растеж за общините и регионите“ в София Тех Парк. На нея присъстваха близо 200 представители на местната власт и заинтересовани страни от цяла България и имаха възможност да задават въпросите си по кандидатстването. Общият бюджет на мярката по ПВУ е 212 млн. лв.

По мярката ще могат да кандидатстват оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или съществуващи  по четири направления – довеждаща инфраструктура, вътрешна за зоната инфраструктура, сгради за научно-изследователска дейност и изграждане на екоинфраструктура, а именно  зарядни станции за електромобили.