Подадени са над 2500 проектни предложения по първата мярка – „Технологична модернизация“ и близо 7700 по втората – за „ИКТ решения и киберсигурност“ за общо над 765 млн. лв.

Над 10200 са подадените проектни предложения по първите две процедури от Плана за възстановяване и устойчивост по линия на Министерството на иновациите и растежа – „Технологична модернизация“ и „ИКТ решения и киберсигурност“. Те са  на обща стойност над 765 млн. лв., сочат данни на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа (МИР).

По първата отворена процедура за България по ПВУ – „Технологична модернизация“ – бяха подадени 2537 проектни предложения за 633 841 469 лв. безвъзмездна финансова помощ (БФП) при очаквани 1300-1400 проекта. Общата стойност на заявените средства е над 1 млрд. лв. Кандидатстването започна на 22 юли 2022 г. и приключи на 21 септември 2022 г. Бюджетът на процедурата е в размер на 260 млн. лв. и е насочена към микро-, малките и средни предприятия. Документите се подаваха изцяло онлайн през системата ИСУН 2020. След първата фаза, за оценка и класиране продължават 2000 фирми. Преди Нова година МИР ще обяви компаниите, които ще получат финансиране от Плана за възстановяване по линия на МИР.

Мярката ще подпомогне бизнеса в закупуването на нови съоръжения и машини в производствени предприятия с цел обновление и модернизация на техническия им парк. Това са предимно производствените фирми – за лекарства, медицински изделия и уреди, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла, предприятия, които се занимават със събиране на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиостанции, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научноизследователска и развойна дейност. За микро-предприятия общата безвъзмездна сума може да бъде до 180 хил. лв., за малки предприятия – до 350 хил. лв., а за средни – до 700 хил. лв.

7689 проектни предложения бяха подадени по втората отворена процедура от ПВУ – „ИКТ решения и киберсигурност“ за над 146 млн. лв. Кандидатстването по мярката започна на 17 октомври 2022 г. и приключи на 19 декември 2022 г. Бюджетът на процедурата е 30,6 млн. лв. По нея българските компании могат да получат грантове от 3000 лв. до 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране. Със средствата ще могат да се покриват разходи за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация. Ще се финансират още повишаване на киберсигурността, както и софтуер за оптимизиране на управленските решения, защита на информацията в локални мрежи и др.

На 12 декември за обществено обсъждане бе обявена и трета процедура по ПВУ – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет от 200 млн. лв. Тя е за изграждане на фотоволтаични системи – т.нар. соларни панели и батерии за локално съхранение на енергия, а самата енергия ще се произвежда за собствена употреба, без да може да се препродава. 50% от инвестицията ще се финансира през ПВУ. За тях ще могат да кандидатстват освен микро-, малки и средни предприятия, но и такива със заети до 499 лица или с до 1500 души.

Последната за тази година – четвърта – процедура е за развойни дейности и интелектуална собственост на стойност от 120 млн. лв. Общественото обсъждане по нея приключи на 2 декември, а до дни се очаква да бъде отворена за кандидатстване от компании, получили „Печат за високи постижения“ от ЕК, за които финансирането в предишния програмен период не е стигнало.

За рекордно кратък срок – между 40 и 50 дни – бяха одобрени и двете европрограми на МИР, извън Плана за възстановяване. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. с бюджет 3 млрд. лв. бе изпратена в Брюксел на 16 август и одобрена от Европейската комисия на 3 октомври и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лв. – изпратена на 26 октомври и одобрена на 5 декември. Само по двете нови програми заедно (ПКИП и ПНИИДИТ) МИР ще управлява общо над 5 млрд. лв. за периода 2021-2027 г. Те ще финансират ударно разработване и внедряване на иновации, както и въвеждането на научни разработки и тяхната комерсиализация в производствата и дейностите на фирмите. Още след 1 януари започва поетапно отваряне на отделните програми за кандидатстване. То се осъществява само електронно през системата ИСУН (https://eumis2020.government.bg/), а повече информация е публикувана на сайта на МИР (https://www.mig.government.bg/).