По мярката за изграждане на фотоволтаични панели и батерии за локално съхранение на енергия ще могат да кандидатстват и предприятия с до 499 и 1 500 заети лица

„За всяка процедура по Плана за възстановяваме очакваме да кандидатстват средно около 1000-1300 проекти предложения. След приключването на първата процедура „Технологична модернизация“ и в момента втората отворена за „ИКТ решения и киберсигурност“ обаче виждаме, че в крайна сметка постъпват двойно, ако не и тройно повече предложения. Това ни кара да мислим, че ще има небивал интерес и към следващата – за изграждане на фотоволтаични панели и батерии за нейното съхранение“. Това каза Тони Шопов, експерт от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към  Министерството на иновациите и растежа в третото издание на предаването „Пари има: Говори министерството на иновациите и растежа“ в радиоверига „Фокус“.

Той припомни, че по първата отворена процедура от Плана за възстановяване са подадени над 2 500 проектни предложения за над 1 млрд. лв. По думите му, подадените проектни предложения по втората – за „ИКТ решения и киберсигурност“, по която се кандидатства в момента, са над 3 500 за близо 65 млн. лв. месец преди нейното приключване.

„Процедурата за ВЕИ и локално съхранение на енергия ще помогне да българския бизнес да стане енергийно независим. Стойността на процедурата е 200 млн. лв., като половината от инвестицията ще се плаща от държавата през Плана за възстановяване“, каза Шопов и допълни, че по тази процедура ще могат да кандидатстват освен микро-, малки и средни предприятия и такива със заети до 499 лица или с до 1 500.

Мярката е за изграждане на фотоволтаична система – т.нар. соларни панели, които да бъдат монтирани върху покрива на даденото предприятие, фасадата му или на терена, на който се намира то. Шопов направи важното уточнение, че батериите за локално съхранение на енергия ще могат да я съхраняват до няколко дни, а самата енергия ще се произвежда единствено и само за собствена употреба, без да може да се препродава.

„Амбицията ни е процедурата да бъде отворена преди Нова година“, обяви още той и допълни, че ще бъде обявена за обществено обсъждане до дни. Той подчерта, че МИР очаква обратна връзка от бизнеса, асоциациите на бизнеса, общините и областните управители, както и на различни сектори в българската икономика, които ще бъдат преки ползватели на средствата по третата процедура.

„С всяка следваща процедура се стараем максимално да намалим административната тежест по кандидатстването и то да става все по-лесно. Както вече сме казвали, то е само и единствено онлайн през системата ИСУН 2020, като огромна част от проверките, които се извършват по проектите, вече се случват служебно. Администрациите си взаимодействат помежду си, вместо всеки кандидатстващ да изпраща поредния документ към нас“, каза още експертът.

До края на годината само по линия на МИР от Плана за възстановяване към българския бизнес тръгват 600 млн. лв., а от януари следващата година стартира и новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 на стойност 3 млрд. лв. Тя бе одобрена от ЕК за рекордно кратък срок – подадена на 16 август и одобрена на 3 октомври. „Средствата по нея са за следващия програмен период, като още януари ще стартираме с първа процедура. Кандидатстването отново ще бъде изцяло онлайн, а огромният ресурс е за микро-, малките и средни предприятия в България“, припомни Шопов.

Той каза още, че около Коледа се очаква да бъде одобрена и Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв. Тя е нова за България и ще финансира дигитални решения и научни разработки както в бизнеса, така и в публичните организации. По нея е предвидена подкрепа за Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност в размер на 142 млн. евро, както и 70 млн. евро финансиране за дигитални и иновационни хъбове в България, както и ваучерна схема на стойност 25 млн. евро за внедряване на научни разработки в предприятията.