118 млн. лв. за иновации във фирми с Печат за високи постижения

Предстои обявяване и на четвъртата мярка – за ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия

 Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане третата процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост – „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“.

Мярката е с бюджет 118 млн. лв.  и е насочена  към компании, които са кандидатствали по европейските програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, но не са получили финансиране. Знакът на ЕК гарантира високото качество на проектните им идеи и потенциала им да бъдат разработени иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност за българската икономика и общество.

Предложения и коментари от страна на заинтересованите фирми  се подават до 2 декември 2022 г. (включително) в системата ИСУН 2020 на адрес : https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion.

Те трябва да бъдат представени като свободен текст в поле „Описание“ от меню „Изпрати коментар/предложение“.

След края на обществото обсъждане всички мнения ще бъдат обобщени и процедурата ще бъде отворена за кандидатстване. То отново ще бъде изцяло електронно и максимално улеснено, тъй като ГД ЕФК ще се позове на оценката на ЕК.