Инвестициите са на стойност 430 млн. лв. и създават над 3671 нови работни места. МИР изплаща сумата по Закона за насърчителните мерки

Министерството на иновациите и растежа (МИР)  ще изплати допълнително над 9 млн. лв. за насърчителни мерки във връзка с инвестиции в България на 14 дружества. Те изпълняват инвестиционни проекти, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

На заседанието си днес, 7 декември, Министерския съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г.

Общата стойност на инвестициите по проектите на компаниите е приблизително 430 млн. лв. По тях ще бъдат разкрити 3 671 нови работни места. Предприятията, сертифицирани и насърчавани по ЗНИ, са част от глобалните вериги на доставките във водещите индустриални браншове в европейската и световна икономика.

Средствата по ЗНИ са предназначени за насърчаване на инвестициите на местни и чужди предприятия за изграждане на нови производствени мощности и създаване на дългосрочни нови работни места. Чрез тях се осигурява подкрепа за предприятията в индустрията и високотехнологичните услуги с най-голям принос в брутния вътрешен продукт на страната, с висока конкурентоспособност и значим експортен потенциал.