Министерството договори безплатни курсове на Европейската космическа агенция в България с насоки за кандидатстване по Деветата тръжна процедура

За първи път у нас ще бъде обявена позицията „Индустриален координатор на ЕКА за България“

На 3 и 4 април 2023 г. Министерството на иновациите и растежа (МИР) и Европейската космическа агенция (ЕКА) организират Информационна сесия за български фирми и научни организации относно възможностите за финансиране по Девета тръжна процедура на Агенцията за България.

В събитието ще бъдат включени безплатни обучителни курсове в помощ на потенциалните участници в процедурата на  ЕКА – български фирми и академични организации, както и ще бъдат представени успешни практики от изпълнените вече проекти, финансирани по Плана за европейска кооперираща държава (ПЕКД).

Обучителните курсове включват:

  • въведение и преглед на програмата ПЕКД;
  • допустими параметри за участие в Девета тръжна процедура;
  • насоки за подаване на успешно проектно заявление и друга полезна информация за българския бизнес и научни организации.

Обучението включва и модул „Европейско сътрудничество за космическа стандартизация“, който ще представи на участниците всички принципи и стандарти на Сътрудничество като управление, инженерство, осигуряване на продукти и устойчивост в космическите технологии. В рамките на безплатния курс участниците ще се запознаят и с полезна информация за разработване на космически проекти.

По време събитието в София тех парк ще бъде представена информация от ЕКА и за възможностите за кандидатстване на български граждани за позицията „Индустриален координатор на ЕКА за България“.

Програма на събитието: Програма_3-4.04

Формуляр за участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen1vJCtmzKndCPwBd52RyyaiyoGraaRRwYeHvWorDrhN5C_w/viewform?usp=sf_link