Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще финансира с над 4 млн. лв. изграждането на пътна инфраструктура в общините Бургас и Асеновград. Министерският съвет прие днес двете решения за одобряване на финансирането по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

С едното решение от бюджета на МИР за 2023 г. ще се предоставят средства в размер до 3 390 564 лв. на Община Бургас за изграждане на елементи на общинска пътна инфраструктура. Тя се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Изграждане на предприятие за брониране и производство на военна техника“ в Бургас на „Интернешънъл Арморд Груп БГ“ ЕООД. Инвестицията по проекта е в размер на над 20 млн. лв. и първоначално ще бъдат разкрити 20 нови работни места. Новоизграденото трасе ще обслужва и други компании от района, които извършват дейност в областта на търговията, производството и хранително-вкусовата промишленост, както и бъдещи инвеститори.

С второто решение от бюджета на МИР ще се предоставят средства в размер до 830 917 лв. на Община Асеновград за изграждане на общинска пътна инфраструктура. Тя се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Завод за производство на ски“ в Асеновград на „Амер Спортс България“ ЕООД. Инвестицията по проекта е в размер на 10,7 млн. лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат разкрити 125 нови работни места.

Общината предвижда проект, в който градският транспорт ще има достъп до промишлена зона „Север“. Това ще даде възможност на служителите на заводите в района да използват градския транспорт, който е от ключово значение за  промишлените зони.