За Стартъп-виза могат да кандидатстват всички чужденци извън ЕС, които да стартират иновативни бизнеси у нас

До седмици Министерството на иновациите и растежа ще обяви платформата, през която ще се кандидатства за издаване на Стартъп-виза. Това стана ясно в седмото издание на предаването „Пари има: Говори министерството на иновациите и растежа“ в радиоверига „Фокус“. Негов гост бе Иван Василев, директор „Политики и стратегии“ на българската стартъп асоциация BESCO.

„Българската Стартъп-виза вече е факт и чуждестранните предприемачи от страни извън Европейския съюз, следвайки процедурата за издаването й, могат да идват в България и да основават своите компании тук и да ги развиват“, заяви Иван Василев. Той благодари на екипа на Министерството на иновациите и растежа, че е довело докрай реализирането на Стартъп-визата.

За целта МИР разработи наредба, която бе приета на Министерския съвет на 7 октомври т.г. Тя предвижда Стартъп-визата да е удостоверение, което позволява на чужди граждани (извън Европейския съюз) да стартират иновативни бизнеси, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност. Удостоверението не е тип виза за пребиваване в България, а само един от документите, които се изискват за издаване на разрешение за пребиваване в страната на чужденци, които искат да развиват иновативен и/или високотехнологичен бизнес в България.

„За получаване на Стартъп-виза могат да кандидатстват всички чуждестранни предприемачи, граждани на страни извън Европейския съюз и да получат своя сертификат, който се издава от министъра на иновациите и растежа“, каза още Василев. По думите му, за асоциацията е изключително важно, че МИР е направило кандидатстването лесно, изцяло онлайн и на двата езика – български и английски. В сайта на Министерството на иновациите и растежа, през платформата СУНИ (Система за управление на национални инвестиции) ще се попълва въпросник, в който предприемачът трябва да отбележи каква е неговата компания, идея, към кои пазари е насочен, има ли вече инвеститор, патенти, клиенти и др. След подаването на кандидатурата, тя ще се оценява от експертен съвет, който ще се свиква от МИР в зависимост от проекта. В него ще влизат представители на държавата, научната общност и бизнеса. Стартъп-визата ще важи за 1 година от датата й на издаване. Платформата за кандидатстване ще стартира много по-рано от предвиденото – почти 2 месеца преди дадения 6-месечен срок. В момента тя е в тестов период.

„За да се развиват услуги и продукти с висока добавена стойност у нас трябват три неща – достъп до талант, достъп до капитал и улеснение за правене на бизнес“, категоричен е Василев.

В подкрепа на българските предприемачи с назначаването си в рамките на няколко седмици министърът на иновациите и растежа Александър Пулев обиколи всички области в страната. По време на мобилните приемни той и екипът му разясняваха пред представители на бизнеса възможностите за кандидатстване по процедурите от Плана за възстановяване и устойчивост и европрограмите по линия на МИР за общо над 5 млрд. лв., които предстоят да бъдат отворени.

Те бяха одобрени за рекордно кратък срок. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) с бюджет 3 млрд. лв. бе изпратена на 16 август и одобрена на 3 октомври и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лв. – изпратена на 26 октомври и одобрена на 5 декември. Първите процедури и по двете програми се очаква да стартират в началото на 2023 г.

По Плана за възстановяване МИР има две отворени процедури с над 10 000 подадени проектни предложения общо. Първата е „Технологична модернизация“ на стойност 260 млн. лв. с подадени над 2 500 проекта за над 1 млрд. лв. Втората е за „ИКТ решения и киберсигурност“ на стойност 30,6 млн. лв. с подадени близо 7 700 проектни предложения за над 146 млн. лв. В момента тече обществено обсъждане по процедурата за „ВЕИ и батерии за локално съхранение“ на стойност 200 млн. лв., което ще приключи на 12 януари. Предстои и отваряне и на процедурата за развойни дейности и интелектуална собственост на стойност от 120 млн. лв. Общественото обсъждане по нея приключи на 2 декември. По нея ще кандидатстват компании, получили „Печат за високи постижения“ от ЕК, за които финансирането в предишния програмен период не е стигнало.

Средства за българския бизнес има във „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете), който през следващия програмен период ще разполага с ресурс от 2 млрд. лв.