Министерството на иновациите и растежа  (МИР) работи усилено по мерките, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). По първите две отворени процедури от него – за „Технологична модернизация“ и за „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП” – за област Бургас са одобрени близо 100 фирми. Те ще бъдат подкрепени с безвъзмездна финансова помощ от над 10 млн. лв.

Това обяви в Бургас директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР Илияна Илиева. В града се проведе информационен ден за възможностите  за подкрепа на бизнеса.

В заседателната зала на Областна администрация – Бургас експерти от Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представиха възможностите за подкрепа на бизнеса със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Акцент беше поставен върху отворената в момента за кандидатстване процедура за изграждане на собствени ВЕИ системи за бизнеса в комбинация с батерии за съхранение на произведената енергия. Тя е третата, която МИР отваря по Плана, като кандидатстването по нея ще продължи до 15 май. Бюджетът е 200 млн. лв., като микро-, малки, средни и дружества с до 3 000 служители могат да кандидатстват за помощ от 75 000 лв. до 1 млн. лв., за да си монтират фотоволтаици и батерии. Документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020 (https://bit.ly/3xlmh1t).

Информационният ден събра представители на фирми от Бургас, Сливен, Созопол и Ямбол. Илиева анонсира, че до дни се очаква отварянето на четвърта мярка по ПВУ, свързана с прехода към кръгова икономика с бюджет 180 млн. лв.

По време на срещата стана ясно, че МИР планира да подкрепи бизнеса чрез различни инструменти в подкрепа на иновациите и конкурентоспособността. В презентация Илияна Илиева представи параметрите на всеки един от тях. Над 1,3 млрд. лева е финансовият ресурс само по Плана за възстановяване, чрез „Програмата за икономическа трансформация“, която ще финансира проекти в областта на зеления преход и кръговата икономика, цифровата трансформация и иновациите.

С най-сериозен финансов ресурс е Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 – малко над 2,9 млрд. лева. „Над 30 на сто от средствата по нея ще бъдат използвани от бизнеса за прехода към кръгова икономика. Тридесет на сто от целия ресурс на програмата ще бъде вложен в иновативни проекти. Предвижда се и финансиране на дейности по дигитализация на предприятията“, посочи тя.

Представена беше и предстоящата подкрепа от страна на МИР по процедурите за фирми с „Печат за високи постижения“ от ЕК, за разработване и внедряване на иновации, за подкрепа на семейни предприятия и такива от творческите индустрии и занаятите и други.