Остават и други 600 млн. лв. от стария програмен период, които да се налеят в родната  икономика по линия на Фонда

През следващия програмен период до 2027 г. „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете) ще управлява 2 млрд. лв. публичен ресурс. Към него ще бъде добавен и значителен размер частно съфинансиране, с което финансовите средства могат да достигнат 4 млрд. лв. Това заяви пред Радио-веригата „Фокус“ Николай Генчев, член на новоназначения Надзорен съвет на Фонда на фондовете, чийто принципал е Министерството на иновациите и растежа.

От създаването си през 2015 г. досега Фондът е подкрепил над 2 500 проекта на фирми и общини. Зад тях стоят дялови инвестиции в над 200 иновативни стартъпа, близо 700 микрокредита за малки бизнеси и социални предприятия, почти 500 000 лв. кредитно финансиране за регионални и общински проекти, 540 млн. лв. за 1 300 малки и средни предприятия за преодоляване на последствията от COVID-19 пандемията и др.

Близо 600 млн. лв. свободен ресурс има от стария програмен период за финансиране на бизнеса и общините под различни форми. Останалите средства, които предстоят да се използват в следващата година, са 200 млн. лв. за дялови инвестиции през петте фонда, които са в системата на МИР, 200 млн. лв. за дългово финансиране през седемте банки, с които Фондът работи, 150 млн. лв. за финансиране на общински проекти, 75 млн. лв. за земеделие, около 120 млн. лв. за общините, както и значителен ресурс за бизнес микрокредити. За да достигнат до този ресурс, бенефициентите трябва да посетят сайта на Фонда на фондовете (Фонд мениджър на финансови инструменти в България | FMFIB) и да се свържат се неговите експерти, които да го насочат към подходящите инструменти, банки или фонд-мениджъри. Освен изброените бенефициенти, които могат да получат подкрепа от Фонда, той може да осигури помощ, чрез финансов посредник, и само за идея на човек, който тепърва иска да развива собствен бизнес. Финансирането може да стартира от 50 000 евро и да достигне до 1 млн. евро. По този начин са финансирани вече над 200 стартъпа в България.

„През настоящия програмен период Фондът разполага с общо 1,2 млрд. лв. публичен ресурс (европейски и национален) и с още около 1 млрд. лв. частно съфинансиране или общо 2,2 млрд. лв., които вече са достигнали до крайните си бенефициенти“, посочи още Генчев.

Той подчерта, че за да могат фирмите, общините, стартъпите и другите възможни бенефициенти да ползват този ресурс, те следва да попитат в банковите клонове на обслужващите ги банки за инструментите на Фонда на фондовете, както и да прочетат повече на сайта на Фонда.

Припомняме, че на 16 ноември т.г. министърът на иновациите и растежа Александър Пулев назначи трима членове на Надзорния съвет на дружеството, сред които и Николай Генчев. Това се случи в изпълнение на Решение на Министерския съвет от 5 октомври 2022 г. за промяна в устава на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД и преминаване от едностепенна форма на управление – управителен съвет – в двустепенна – управителен и надзорен съвети. Назначението бе поредна стъпка в процеса на въвеждането на чисти и прозрачни политики  във Фонда на фондовете и спрямо добрите практики в индустрията.

Задачата на Фонд на фондовете е да структурира и управлява финансови инструменти по различните европейски програми. Крайните бенефициенти на получените средства от Фонда могат да бъдат освен различни бизнеси – стартиращи, малки, големи, разрастващи се, така и общини, региони, ВиК дружества в цялата страна, селскостопански производители, малки и семейни фирми и т.н.

Голяма част от ресурса на Фонда на фондовете за новия оперативен период бе осигурен от МИР по програма „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“, която бе изпратена за одобрение в Брюксел на 16 август и утвърдена на 3 октомври 2022 г., в рамките на мандата на Служебния кабинет. Парите ще се инвестират от Фонда на фондовете под формата на различни финансови инструменти в подкрепа на бизнеса, общините, земеделски производители, стартъпи и др.

Повече информация за подходящите финансовите инструменти за различните сектори на икономиката – гаранции, кредити, грантове, дялови инструменти и др. – може да се намери както на сайта на Фонда на фондовете – Фонд мениджър на финансови инструменти в България | FMFIB, така и на сайта на Министерството на иновациите и растежа – Министерство на иновациите и растежа на Република България (government.bg).