Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер сключи договори с Община Карлово и инвеститора „Ди Би Карго България“ ЕООД за финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

След двугодишно забавяне, започналата още през 2020 г. процедура  за финансиране на реконструкцията на ул. „Индустриална“ беше приключена, след като Министерският съвет с решение от 23.06.2022 г. подкрепи инвестиционен проект на „Ди Би Карго България“, с което упълномощи министъра на иновациите и растежа да сключи договори.

Инфраструктурата ще бъде изградена във връзка с финализиране на изпълнението на сертифицирания инвестиционен проект на дружеството по ЗНИ на стойност 6 820 000 лв. в Карлово.

От бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Карлово ще се предоставят средства в размер до 2 690 732 лева с ДДС за изграждане на елементи от общинска пътна инфраструктура за  реконструкция на ул. „Индустриална“ – участък от км. 0+021,06 до км. 1+516,15 (част от ПИ 505.9501 и ПИ 505.9502 по КККР на гр. Карлово).

Общината ще има възможност непосредствено след предоставянето на средствата да организира изграждането на инфраструктурата.

Реконструкцията на улицата ще доведе до подобряването на транспортните и икономически връзки на всички икономически оператори, развиващи дейността си на територията на Индустриална зона – Карлово. Реконструираната улица „Индустриална” ще облекчи натовареното движение и ще подобри транспортното обслужване. Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Карлово.

„Ди Би Карго България“ ЕООД, която предлага услуги в сферата на железопътния транспорт е 100% собственост на Deutsche Bahn AG – една от най-големите световни логистични групи. Освен основния офис на компанията, който се намира в град Карлово, на 130 км източно от София „Ди Би Карго България“ има спомагателни офиси и в други части на България.