МИР - Министерството на иновациите и растежа

Министерството на иновациите и растежа се присъединява към организационния комитет на международното изложение „Хемус”. Това реши днес Министерският съвет с изменение и допълнение на Решение № 289 от 1995 г. за организиране и провеждане на Специализирана международна изложба за отбранителна техника „Хемус“.

Международното изложение „Хемус“ е създадено с Решение на Министерския съвет през 1995 г. с цел да стимулира развитието на отбранителната промишленост, като предоставя на производителите и търговците възможност да представят своите продукти. Създава възможности за кооперирани производства, ремонтни дейности и съвместни научно-технически разработки на нови изделия в областта на отбраната и сигурността.

От 2011 г. изложбата разширява своята концепция, като започва да отделя специално място на иновациите, научно-изследователски и развойни дейности чрез организирането на научни конференции, демонстрационни и тестови стрелби, представяне на науката и висшите учебни заведения.

С включването на Министерството на иновациите и растежа в организационния процес на изложението „Хемус“ ще се осигури допълнително сътрудничество за провеждане на дейности и панелни дискусии, свързани с иновации, космос и отбрана. Желанието на МИР за участие в организационния процес е в контекста на засилващата се тенденция на европейско ниво да се обвържат политиките за иновации, космос и отбрана. Така ще се осигурят допълнителни възможности за засилване на представители на българската индустрия както от сектора на отбраната, така и на фирми, които оперират в космическия сектор или в този за двойна употреба.