Сумата е за пътна инфраструктура във връзка с инвестиционен проект за 28 млн. лв.

Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще предостави над 2,3 млн. лв. за пътна инфраструктура в Община Елин Пелин. Те са предназначени за реконструкция, разширение и асфалтиране на общински път от ЖП прелез „Верила“ до с. Равно поле.

Сумата ще се предостави от МИР след днешното решение на Министерския съвет. Решението е за одобряване на финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Инфраструктурата се изгражда във връзка с изпълнението на сертифицирания по ЗНИ инвестиционен проект „Разширяване на складова база Логистичен Парк София“, с. Равно поле на „УЕЪРХАУЗИНГ ЕНД ЛОГИСТИКС“ ЕООД.

Инвестицията по проекта е в размер на над 15 млн. лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат разкрити 15 нови работни места.

Реализацията на обектите е от важно регионално значение поради стратегическото място – между автомагистралите Тракия и Хемус и в близост до Околовръстен път София и Летище София.

Новоизградената инфраструктура ще бъде собственост на община Елин Пелин.