Правителството гласува изменение на Решение № 629 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на национален координатор от българска страна на Инициативата „Три морета“. Определен за координатор е министъра на иновациите и растежа, независимо от името на лицето, което заема поста, съобщи Правителствената информационна служба след днешното заседание на Министерския съвет.

Инициативата „Три морета“ има за цел да подпомогне икономическото развитие на страните от Централна и Източна Европа, като насърчи публичните и частните инвестиции в проекти, насочени към развитието и укрепването на енергийната, транспортната и дигиталната свързаност между държавите от инициативата. В инициативата са включни следните държави: Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чехия.

Първата среща на страните се проведе на 25-26 август в хърватския град Дубровник. През 2020 срещата се проведе във виртуален формат от Естония. През 2021 година България беше домакин на срещата и на нея бе поканен и гръцкият президент. Тази година домакин ще бъде Румъния.

Инициативата Три морета“ не е институционализирана и няма седалище и секретариат. Всяка от участващите държави посочва национален координатор, който взаимодейства с националните координатори на останалите държави-членки на Инициативата. Националният координатор за България е определен с т. 1 от Решение № 629 на Министерския съвет от 2020 г. Досега за координатори бяха посочвани конкретни имена. Във връзка с последната смяна на състава на Министерския съвет и предстоящите парламентарни избори на 2 октомври 2022 г., не следва да се посочва конкретно име.

Изменението има за цел да повиши правната сигурност при извършването на правни и фактически действия от действащия министър на иновациите и растежа в изпълнение на Решение на МС № 629/2020 г., във всеки момент във времето, независимо от текущия състав на Министерския съвет, както и да повиши стабилността на решението на Министерския съвет, като не се налага неговото изменение при всяка смяна на лицето, назначено за министър на иновациите и растежа.