СЪВМЕСТНО ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА, МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

На 25 септември 2023 г. във Вашингтон бе проведен Стратегически диалог на високо равнище между България и САЩ. Обсъдени бях двустранни, регионални и глобални въпроси от приоритетно значение за двете държави. Диалогът бе повод да се спомене и 120-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете страни.

Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел, ръководител на българската делегация и подсекретарят и старши политически съветник Дерек Шолей откриха форума.
„Днес България и САЩ са по-близки от всякога като приятели, съюзници и партньори”, заяви Мария Габриел. Вицепремиерът подчерта, че днешните предизвикателства поставят на изпитание регионалната и глобална сигурност. Тя отбеляза, че втората сесия на диалога се провежда след три години прекъсване и само 4 месеца от мандата на редовното правителство.

Дерек Шолей отбеляза важното значение на продължаването на стратегическия диалог. „България е ключов партньор за САЩ и фактор за стабилността в региона. Приветстваме усилията ви за присъединяване към Шенген и еврозоната и ви подкрепяме“, посочи в своето изказване Шолей.

Сред основните теми на диалога бяха общи подходи към регионални и глобални предизвикателства, задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността, икономиката и енергетиката, върховенството на закона.

В дискусиите по темите участваха министърът на правосъдието доц. д-р Атанас Славов, министърът на енергетиката Румен Радев, министърът на иновациите Милена Стойчева, зам.министрите – Атанас Запрянов- на отбраната, Ивелина Дундакова- на вътрешните работи и проф.д-р Георги Ангелов- на иновациите и растежа.

По време на разговорите бяха обсъдени въпроси свързани с развитието на военната инфраструктура, превоз и транспортиране на персонал и военно имущество (военна мобилност) и многонационалната бойната група, разположена на българска територия.Също така бяха обсъдени възможностите на българската отбранителна технологично-индустриална база за производство на боеприпаси-отговарящи на стандартите на Алианса.

В хода на разговорите беше разгледано и сътрудничеството в сферата на киберсигурността, както и противодействието на дезинформацията.
„Наш приоритет е превръщането на България в място, в което се създават високотехнологични иновации“, заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева. Относно Фонда на НАТО за иновации, който е с бюджет 1 млрд. евро за 15 години, Стойчева посочи, че се очаква той да започне инвестиции до края на годината. От финансиране ще могат да се възползват фирми, включително български.

„В началото на октомври се очаква конституционните промени да бъдат приети на първо четене, а до края на годината и окончателно“, информира министърът на правосъдието доц. д-р Атанас Славов при дискусиите в панела за върховенството на закона. Той допълни, че само преди дни е бил приет нов антикорупционен закон. Доц. д-р Славов подчерта, че от първите си дни правителството работи за реформа на съдебната система, промени в Закона за съдебната власт, прозрачен подбор за членове на ВСС, инспектората към съвета, и антикорупционната комисия.

Заместник-министърът на вътрешните работи Ивелина Дундакова заяви, че ефективното противодействие на киберпрестъпността е приоритет за българските правоприлагащи органи. Създадена е дирекция „Киберпрестъпност“, която фокусира работата си в разкриване на престъпления, които причиняват сериозни финансови щети на много български компании. В този контекст, бе споделено желанието на българската страна за предоставяне на експертиза от специализираните федерални звена, с цел укрепване на възможностите за киберразследвания на престъпни групи за измама на граждани и компании.

Дундакова посочи, че МВР предприема и редица мерки, за да увеличи усилията за борба с трафика на хора, като работи активно за превенция и подпомагането на жертвите, особено сред уязвимите групи. Изразено бе желание за участия в обучения за разследване на престъпления, свързани с трафика на хора.

Важен резултат от Стратегическия диалог бе подписването на Меморандум за разбирателство между България и САЩ за противодействие на чуждестранното манипулиране на информация.

След приключването на форума резултатите от дискусиите бяха обобщени в съвместно изявление. – Съобщение на МВнР_26.09.23 (1)