mig

На 2 ноември т.г. (четвъртък) министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева ще подпише споразумение с Европейската инвестиционна банка с цел изготвянето на оценка на структурната целесъобразност и ефективността на „Българска банка за развитие“ ЕАД и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФнФ). Крайната цел на оценката е подобряване на дейността им, както и подобряване на условията за реализиране на поставените от държавата стратегически цели и политики.

В изпълнение на решението на Министерския съвет за съдействие по настоящия ангажимент МИР договаря партньорство с международната финансова институция с безспорна репутация и богат опит в структурирането на подобни дейности, както и в работата с държавни финансови институции. В резултат от изготвянето на оценката и последващото актуализиране на новите бизнес планове и стратегии на двете държавни дружества се очаква да се подобри дейността по управлението им и координацията на прилаганите от тях продукти, като се подобри ефективността и ефикасността от прилагането на финансови инструменти със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

На церемонията по подписването на Споразумението ще присъстват министър Милена Стойчева и новият вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка Кирякос Какурис.

 

Уважаеми представители на медиите, брифингът ще се проведе на 2 ноември (четвъртък), в 13:30 часа,  в сградата на Министерството на иновациите и растежа  (ул. „Княз Александър I“ 12)