В Министерството на иновациите и растежа работим за развитие на устойчивия бизнес в страната, за създаване на възможности за иновации и за добри условия за привличане на инвестиции. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на третото издание на националната конференция за малък и среден бизнес SMART GROWTH.

„Нашият основен приоритет е да ребрандираме България като място, в което се развиват съвременни и технологични продукти и услуги“, каза още Стойчева. По думите й, в министерството се провежда политика за привличане на високотехнологични компании, които да разработват услуги и продукти с висока добавена стойност.

Министър Стойчева заяви, че МИР подкрепя малкия и среден бизнес в страната през двете европрограми, които управлява в настоящия програмен период до 2027 г. – Програма „ Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

По първата програма предстои отварянето на две процедури за българските фирми – за разработване на иновации и за внедряване на иновации.

Министърът на иновациите припомни, че в началото на октомври с огромен интерес от страна на фирмите приключи и процедурата за кръгова икономика. По нея се инвестиции за намаляване на отпадъците, въвеждане на алтернативни суровини, подобряване на стандартите за екологосъобразност и др.

„Поисканата подкрепа за създаване на екологични производства е почти двойно повече от бюджета на процедурата. Това показва значителен интерес от страна на предприятията и желание за зелени инвестиции и преход към зелена икономика“, каза още министър Стойчева.