Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева проведе среща с мажоритарния собственик на Алкомет АД – Фикрет Индже и изпълнителния директор на компанията Хюсеин Йорюджю.

На срещата бяха обсъдени новата инвестиционна програма на дружеството, която е насочена към увеличаване капацитета на производството и подобряване на качеството на произвежданите продукти. Компанията насочва усилията си към навлизането на нови пазари. Фикрет Индже отправи покана към министър Стойчева за посещение на завода в Шумен както и на други водещи предприятия в региона.

„Алкомет“  е най-големият производител на алуминиеви продукти у нас и инвеститор на годината за 2022 г.