„Припознаваме в сектора на микроелектрониката шанс за бъдещето на България. В момента подготвяме официалното административно включване на България в Съвместното предприятие за чипове (Chips Joint Undertaking), което ще финансира мерките по Европейския законодателен акт за интегралните схеми (European Chips Act). Това означава, че България ясно се фокусира върху това да бъде водеща във високите технологии. Да избере развитие за икономиката в посока, която създава добавена стойност, в потенциала на хората“. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на Forum Microelectronics & Mechatronics 2023: Shaping the Future of Technology. Форумът се организира от Клъстера по Микроелектроника и Индустриални Електронни Системи (КМИЕС), Технически университет – София и Клъстера по мехатроника и автоматизация.

Министър Стойчева посочи, че официалното административно включване на България в Съвместното предприятие за чипове (Chips Joint Undertaking) се очаква да бъде финализирано до края на годината. „Това ще даде възможност на нашите учени да участват в съвместни проекти и да бъдат в предните редици на развитието на съвременните технологии“, заяви министърът на иновациите и растежа.

Стойчева посочи още, че развиването на високите технологии и инвестициите в научна и развойна дейност е начинът да привлечем инвеститори, което ще доведе до растеж на икономиката и до бъдещо развитие на индустрията в България.

Министърът на иновациите и растежа заяви пред участниците във форума, че предстои присъединяването на България към споразуменията „Артемида“ на НАСА. „Това е исторически момент, защото България ще бъде 30-та държава, която подписва това споразумение за мирно изследване на космоса и ще помогне за включване на наши компании в развитието на нови технологии“, каза Стойчева.

Във форума участва и зам.-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов.