Чрез насърчаване на иновациите, създаване на благоприятни условия за стартиращи предприятия и инвестиране в научно-развойни разработки може да се постигне растеж и да се повиши конкурентоспособността на икономиката. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на среща с министъра на финансите на Република Хърватия Марко Приморац, държавния секретар Стипе Жупан и началника на Служба за международно-правни въпроси и двустранно сътрудничество Саня Шпехар. В срещата участваха още посланикът на България в Република Хърватия Н. Пр. Ива Крулева и ръководителят на Службата по търговски и икономически въпроси Мирела Тасева.

Стойчева и Приморац обсъдиха възможностите за привличане на инвестиции във високотехнологичния сектор в България и в Хърватия. Министър Стойчева представи методологията по Закона за насърчаване на инвестициите за предоставяне на безвъзмездна държавна помощ на български и чуждестранни инвеститори, която МИР разработи в партньорство с Министерството на финансите. Двамата министри обсъдиха още развитието на IT сектора в България, както и ролята на научните разработки и иновациите за привличане на инвеститори. Стойчева заяви още, че Министерството на иновациите и растежа и Министерството на изследванията, иновациите и цифровизацията на Румъния подписаха Меморандум за сътрудничество, като в момента се работи усилено за установяване на партньорства и с Гърция, Хърватия, Словения, Черна гора.

Министър Стойчева посочи, че МИР работи за превръщането на България в иновационен хъб за Югоизточна Европа и на региона – в център за иновации. „Целта ни е да създадем устойчиви партньорства с държавите от региона, които да привлекат таланти, да се изгради интелигентна специализация и технологичен капацитет. Целта е да превърнем Югоизточна Европа в център за технологични иновации“, заяви министърът на иновациите и растежа. Стойчева подчерта, че сътрудничеството трябва да се основава на тематичните области за интелигентна специализация – ИТ и ИКТ, мехатроника и микроелектроника, биотехнологии и чисти технологии, които се очертават като водещи в региона.

От своя страна министърът на финансите Приморац подчерта отличното сътрудничество между двете страни. Той представи успешната инициатива на Европейския инвестиционен фонд (EИФ), Хърватия и Словения за създаване на съвместен Фонд за технологичен трансфер. Министър Стойчева сподели, че МИР ще инициира създаването на подобен фонд между ЕИФ, България и Румъния. Целта е в бъдеще четирите държави да обединят усилия в превръщането на инициативата в регионална.

По-късно през деня Стойчева се срещна с представители на хърватската иновативна компанията за производство на автомобили Rimac, пред които представи възможностите за инвестиции в България. Министърът посети научно-развойния център на производителя на спортни електрически автомобили и системи за съхранение на енергия. Компанията предлага пълни дигитални технологии и решения на световните производители в сектора.

Министър Стойчева проведе среща и с ръководството на Икономическия факултет към Загребския университет, където беше обсъдено насърчаването на връзката наука-бизнес и Европейски югоизточен иновационен хъб.