Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и зам.-министър Веселина Минчева посетиха Медицинския университет в Плевен и обсъдиха с ръководството му бъдещи проекти във високотехнологичната база на висшето учебно заведение.
От университета изтъкнаха предимствата за студентите по медицина, които се обучават в 3D студиото за наблюдение на оперативни интервенции, симулационния център за обучение в областта на ортопедията, гинекологията, гастроентерологията и хирургията, както и в Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Ръководството на университета запозна министър Стойчева и с възможностите на високотехнологичната апаратура и изследователите, работещи в различните лаборатории в МУ-Плевен.
Лабораторията за обучение в среда на виртуална реалност VR на хирурзи, млади лекари и студенти чрез 360-градусово наблюдение над операционната зала с помощта на VR очила е отличен пример за това в каква посока трябва да се модернизира базата за студентите, коментираха на срещата ръководството и министър Стойчева.
„Иновациите са ключът към промяната в здравеопазването у нас. Чрез инвестиции в този сектор може да обърнем представите за него у нас – от теми за проблемите в теми за възможностите“, каза министър Стойчева и подчерта, че по линия на МИР по програмата за наука и бизнес -ПНИИДИТ е заделен сериозен ресурс именно за академичните среди и бизнеса и техните общи проекти.
Тя добави, че образованието по медицина в страната е едно от най-качествените и не е разход, а инвестиция. Министър Стойчева подчерта също така, че фокус трябва да бъдат младите учени и насърчаването на техните научни разработки.