Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и посланикът на Република Руанда в Държавата Израел Н. Пр. г-н Джеймс Гатера, акредитиран и за Република България, обсъдиха възможностите за развитие на двустранните икономически отношения и за сътрудничество в областта на иновациите.

Министър Стойчева запозна Н. Пр. г-н Джеймс Гатера с приоритетите на Министерството на иновациите и растежа. Сред тях посочи привличането на високотехнологични инвестиции и развитието на научно-развойната дейност в секторите информационни и комуникационни технологии, мехатроника и микроелектроника, индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии и кръгова икономика. Министър Стойчева посочи, че България е предпочитана страна за разкриване на стартъп компании и че автомобилният сектор у нас е добре развит.

„Министерството на иновациите и растежа започна инициатива за превръщането на България в иновационен хъб в Югоизточна Европа. Работим последователно за развиване на партньорства с други държави от региона“, каза още министър Стойчева.