Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и посланикът на Република Корея Н. Пр. Джонгин Бе обсъдиха развитието на двустранните икономически отношения между двете държави в областта на иновациите и високите технологии, както и възможностите за инвестиции у нас и в Република Корея.

Министър Стойчева запозна Н.Пр. Джонгин Бе с приоритетите на Министерството на иновациите и растежа. Сред тях тя открои привличането на високотехнологични инвестиции и развитието на научно-развойната дейност в секторите информационни и комуникационни технологии, мехатроника и микроелектроника, индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии,  кръгова и нисковъглеродна икономика.

Министърът на иновациите и растежа и посланикът на Корея обсъдиха потенциала за развитие на автомобилния сектор и у нас. Министър Стойчева посочи, че у нас ще се произвеждат батерии за електромобили. Тя добави още, че в Стара Загора ще бъде изградена една от осемте водородни долини в Европа, както и че страната ни се включи в Съвместното предприятие за чипове (Chips Joint Undertaking), което ще финансира мерките по Европейския законодателен акт за интегралните схеми (European Chips Act).

„Министерството на иновациите и растежа започна инициатива за превръщането на България в иновационен хъб в Югоизточна Европа. Работим последователно за развиване на партньорства с други държави от региона“, каза министър Стойчева. Тя добави, че вече има партньорство с Румъния, в момента се работи за подписване на споразумения за сътрудничество с Гърция, Хърватия, Словения, Черна гора.

Посланикът на Република Корея заяви, че инвестициите в образованието, технологиите и иновациите са от ключово значение за Република Kорея.