Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и посланикът на Хърватия Н. Пр. Ясна Огняновац обсъдиха сътрудничество в областта на креативните индустрии, стартъпите и предприемачеството. Министър Стойчева и Н. Пр. Огняновац подчертаха традиционно доброто партньорство между България и Хърватия в сфери като икономика, култура и образование и обсъдиха възможности за развитие на двустранното сътрудничество в областта на иновациите, високите технологии и научноизследователската и развойна дейност.

„Министерството на иновациите и растежа припознава развитието на иновациите в секторите с висока добавена стойност за икономиката ни като водещи. Сред тях са ИТ секторът, високите технологии, микроелектроника, мехатроника, биоикономика, биотехнологии, култура и креативни индустрии, кръгова икономика“, каза Стойчева.

Акцент в срещата беше и развитието на предприемаческата и стартъп екосистема. Н. Пр. Огняновац заяви, че в Хърватия тя е много добре развита, като редица стартиращи предприятия вече са „еднорози“ – оценени са за над 1 млрд. долара.

Министър Стойчева запозна посланика на Хърватия с една от целите на МИР – превръщането на региона в иновационен хъб. Целта е да се засили сътрудничеството между балканските държави, както и на региона като цяло, в областта на новите технологии, дигитализацията, научните постижения, предприемаческата и стартъп екосистема. И двете страни подчертаха, че ще работят в близко сътрудничество по темата, както и за подкрепа на младите хора в България и Хърватия.