Актът за цифровите пазари (The Digital Markets Act) ще помогне на българските компании – доставчици на цифрови услуги, да се развиват в единния вътрешен пазар в Европейския съюз, в който ще се прилагат едни и същи правила. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на семинар „Европейски законодателен акт за цифровите пазари (DMA): двигател на възможностите за стартъп-компании“, организирана от Фонда „Sofia Angels Venture“ съвместно с Представителството на Европейската комисия в България.

По думите на министъра, документът, който влиза в сила от 7 март, ще засили конкуренцията сред по-малките предприятия, което ще доведе до по-голям потенциал за иновации, както и до подобряване на качеството на услугите и съответно повишаване на благосъстоянието на потребителите. „Очакванията са трансграничната цифрова търговия в рамките на единния пазар да нарасне с до 2%“, каза още по време на събитието Стойчева.

Тя изтъкна, че новаторите и стартиращите технологични предприятия ще имат нови възможности да се конкурират и да въвеждат иновации в рамките на онлайн платформи без да се налага да спазват несправедливи условия, ограничаващи тяхното развитие. „Нововъведенията ще направят бизнес средата по-справедлива, а потребителите ще могат да избират между повече и по-добри услуги, пряк достъп до тях, както и по-справедливи цени“, подчерта министърът на иновациите и растежа.

Според нея Актът за цифровите пазари ще осигури по-добра перспектива за развитие на иновациите и дълбоките технологии в България, което от своя страна ще разгърне още повече огромния потенциал на стартъп екосистемата у нас.

Министър Стойчева заяви още, че са необходими инвестиции в цифрови иновации, които да модернизират дигиталната свързаност на региона. „Министерството на иновациите и растежа работи за превръщането на България в иновационен хъб за Югоизточна Европа, който да свърже в себе си останалите иновационни екосистеми от съседните страни за създаване на регионални партньорства, които да засилят общата конкурентоспособност на региона“, каза Стойчева.