Вече е изпратена за одобрение в Европейската комисия новата Програма конкурентоспособност с бюджет близо 3 млрд. лв. Очаква се изпълнението ѝ да стартира до края на годината.

Държавата е в пълна мобилизация да подпомогне малките и средни фирми по Плана за възстановяване. Мобилизирани сме и във връзка с наводненията в района всички институции да подкрепят бедстващите хора и населени места. Работим денонощно. Това каза в Пловдив министърът на иновациите и растежа Александър Пулев  на мобилна приемна, на която представи средствата, които са достъпни за бизнеса по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) към МИР.

По думите му до края на годината само по линия на Министерството на иновациите и растежа /МИР/ за малките и средни фирми са предвидени 735 млн. лв., като 600 млн. лв. от тях са по НПВУ. „Именно в МИР стартирахме първата процедура по Плана – Технологична модернизация на фирмите, която е с бюджет 260 млн. лв.“, каза Пулев и апелира към фирмите в Пловдив да кандидатстват в срока до 21 – ви септември.

„За следващия месец сме заложили и отваряне на втората мярка по Плана, която е за киберсигурност и ИКТ решения на МСП в размер на 30.6 млн. лв.“, добави той. Пулев обяви, че до края на годината ще се отворят и третата и четвъртата програма по ПВУ. „Едната отворена мярка ще бъде за 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия. Очаква се с нея да се постигне по-голяма енергийна самостоятелност на предприятията. Другата програма ще бъде за развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн. лв.“, допълни той.

Пулев добави, че на 16.08. министерството е изпратило в Брюксел новата програма за конкурентоспособност с бюджет близо 3 млрд. лв. По думите му до края на годината и по нея се очаква МИР да обяви кандидатстване за около 140 млн. лв. „Това са много добри новини и искаме да ви уверим, че работим усърдно да дадем глътка въздух на малките и средни фирми в България“, подчерта още той. Пулев коментира, че в Пловдив и региона работят около 40 хиляди фирми, от които 94 % (около 33 хил. фирми) са микропредприятия с до 9 наети лица. „Именно за тях мерките по Плана за възстановяване и по програмите, финансирани от ЕС, са шанс да се финансират и да устоят на кризите“, каза още той.

Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ /ГД ЕФК/ към Министерството на иновациите и растежа, обясни, че министерството ще управлява около 7 млрд. лв. до 2027г., от които 6,5 млрд. от ГД ЕФК. Европарите са по 4 различни направления, стана ясно още от думите ѝ. Освен програмите за бизнеса по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на над 1.3 млрд. лв., ГД ЕФК ще управлява и новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. „Тя е продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ще е с бюджет близо 3 млрд. лв. Очаква се изпълнението ѝ да стартира до края на годината“, допълни Илиева. Част от мерките по Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна Трансформация 2021-2027 г., с бюджет малко над 2 млрд. лв. също ще бъдат към Министерството, както и Програма за развитие на индустриални зони и паркове от ПВУ.

Министър Пулев провежда мобилни приемни в редица областни градове в страната с цел популяризиране на процедурите в помощ на бизнеса. След Пловдив предстои среща с областния управител на Пазарджик Трендафил Величков.