“Перник може да се възползва от програмите за ВЕИ, иновации, околна среда, регионално развитие и конкурентноспособност, които ще предоставят около 7 млрд. лева за следващия програмен период – само част от общите евросредства за България до 2027 г.”, заяви Илияна Илиева, главен директор на ГД ЕФК

До 21 септември компаниите могат да кандидатстват по първата отворена за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост „Технологична модернизация“. Тя е в размер на 260 млн. лв., а подаването на документите е изцяло онлайн през системата ИСУН. Това заяви в Перник служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев.

На мобилната приемна на министъра с областния  управител Людмил Веселинов министър Пулев подчерта, че процедурата е насочена към микро, малки и средни фирми.

“Тя е предимно за производствените фирми – за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. Допустими са компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност и още други. Планът работи и дава глътка въздух на бизнеса в условията на кризи”, каза още Пулев.

Той допълни, че спрямо големината и нуждите фирмите могат да получат между 180 000 лв. и 700 000 лв. за ново оборудване, техника, машини и софтуер.

В област Перник броят предприятия (микро, малки и средни) е над 5400 с близо 20 000 заети лица. От тях микро предприятията с до 9 работници са над 5000, където по думите на областния управител на Перник Веселинов – работят около 17 000 души от региона.

Илияна Илиева, главен директор на ГД ЕФК към Министерството на иновациите и растежа, обясни, че процедурата е насочена към четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M (Професионални дейности и научни изследвания). Тя допълни, че през септември предстои стартиране и на грантова схема в размер на 30,6 млн. лв. за бизнеса за ИКТ решения и киберсигурност.

Министър Пулев призова малкия и среден бизнес в района на Перник да се възползва от отворената процедура и да кандидатства за средствара за технологична модернизация.

По думите на Илиева регионът на Перник може да се възползва от програмите за ВЕИ, иновации, околна среда, регионално развитие и конкурентноспособност, които ще предоставят около 7 млрд. лева за следващия програмен период – само част от общите евросредства за България до 2027 г.

Напомняме, че на сайта на Министерството на иновациите и растежа (www.mig.government.bg) e публикувана подробна информация за онлайн кандидатстването по “Технологична модернизация”. По-късно днес министър Пулев ще има мобилна приемна и в Благоевград във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост и възможностите за бизнеса да кандидатстват по него и по други европейски програми.