В МИР през август заварихме една отворена процедура по ПВУ с „мижав интерес“, каза министърът пред депутатите

„ББР не се ръководи ефективно. Банката не подпомага малките и средните предприятия. Управлението на банката е катастрофално“. Това каза министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по време на блиц контрол в Комисията по икономика и иновации в Народното събрание. Той обясни, че досега Надзорният съвет е дублирал функциите на Управителния съвет.

Министърът обясни, че стремежът е Българската банка за развитие да работи в тясно сътрудничество с бизнеса, за да бъдат посрещнати ефективно неговите нужди. „Вместо да си измисляме нови финансови инструменти в канцеларията, ние си говорим с различните браншове, за да ги подкрепим“, заяви още той.

По думите му банката сега работи на загуба. „Няма визия, няма стратегия. Всеки се оправдава с едно заварено положение“, обясни министър Пулев. Той заяви, че към този момент банката не работи за хората, за общините и не подпомага за намаляването на икономическите диспропорции. Той добави, че в момента тече първият в историята на банката одит.

Относно стратегията за развитието на банката, министър Пулев обясни, че ръководството ще се стреми към разширение на продуктовата гама, предлагана от ББР.

Той сподели, че банката в момента не подпомага малките и средни предприятия. За целта е разработен нов инвестиционен инструмент между МИР, ББР и Българската фондова борса  и частни инвеститори, за да се набира финансиране за малките и средните предприятия през Фондовата борса. Той добави, че министерството е намалило заплатите на членовете на Надзора от 10 000  лв. на 2 000 лв. на човек и че вчера са били назначени двама нови членове на Надзорния съвет. „Със своята експертиза те трябва да подпомогнат органа да се отстранят всички системни проблеми в банката“, аргументира се още той.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост той заяви, че няма опасност от забавяне, а напротив – има ускорение. „Ние доказахме, че сме правителство на действието. В МИР през август заварихме една отворена процедура по ПВУ с „мижав интерес“. В момента сме я затворили при над 2500 подадени проектни предложения по нея“, каза Пулев. В момента е отворена  втората процедура от ПВУ за „ИКТ  решения и киберсигурност“ за 30,6 млн. лв. По нея вече са кандидатствали близо 3000 проекта. Срокът за кандидатстване е 19 декември, посочи още министърът и обяви, че и по двете процедури фирмите, които ще бъдат финансирани по ПВУ ще бъдат обявени в началото на февруари. До края на годината МИР ще обяви още 2 процедури по ПВУ. Едната е за ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия от малките и средните предприятия за общо 200 млн. лв., а другата за развойни дейности и интелектуална собственост за 120 млн. лв.

„Обиколихме почти цялата страна, срещнахме се с над 20 областни управители и местните сдружения на бизнесите по области, за да разкажем за кандидатстването по ПВУ“, добави още министърът. Той обяви, че МИР предстои да управлява и финансови инструменти за около 350 млн. лв. по ПВУ и структурните фондове на ЕС. „Голяма част от тях се управляват през Фонд на фондовете и именно за да гарантираме чистото и прозрачно управление добавяме и Надзорен съвет на ФнФ“, отговори той на въпрос защо се променя структурата на Фонда от едностепенна (с Управителен съвет) на двустепенна (с Управителен и Надзорен съвет).

Министър Пулев обясни, че няма притеснения по второто плащане по ПВУ. По думите му са спазени законовите изисквания. МИР е изпълнило всички изисквания към него, свързани с изготвянето на законопроекти и внасянето им в Народното събрание.   Той уточни, че Законът за личния фалит е прехвърлен на Министерството на правосъдието. По отношение на Стартъп визата, Пулев посочи, че министерството я е разработило, а Министерският съвет я е приел.

По думите му МИР има достатъчно заделен ресурс да поеме ангажиментите си, свързани с Фонда на НАТО за иновации и представянето на България, за да се подготви едно професионално участие в ЕКСПО 2025 в Осака.