14 проекта за над 4,3 млн. лв. ще финансира МИР в Кюстендил по Плана за възстановяване. Това са първите фирми от областта, които ще вземат пари по него, обяви началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов

По линия на Министерството на иновациите и растежа в следващите шест месеца ще налеем 1 млрд. лв. под формата на седем различни процедури за малкия и среден бизнес в България. Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев в Кюстендил на брифинг с областния управител Александър Пандурски.

„Приключваме мобилната приемна в Кюстендил. За четири месеца успяхме да проведем 28 срещи с всички областни управители“, каза Пулев. По думите му, целта на обиколката в цялата страна е била да се популяризират възможностите за кандидатстване на българския бизнес по процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и структурните фондове на ЕС.

Министър Пулев заяви, че МИР е най-активното ведомство по отношение на ПВУ. „Успяхме да отворим две процедури по Плана. Първата „Технологична модернизация“ приключи с подадени над 2 500 проектни предложения, от които 953 бяха одобрени и ще получат 260 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. По втората за „ИКТ решения и киберсигурност“ получихме над 7 600 проекта за над 146 млн. лв., като в началото на февруари ще обявим и печелившите по нея фирми“, каза той и подчерта, че в момента тече оценката на подадените проекти.

По думите на Пулев, ресурсът от 1 млрд. лв. ще бъде на разположение на микро-, малките и средни предприятия в страната по процедури от Плана за възстановяване, новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП) и Програмата за „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ).

„Държавата продължава да работи на пълни обороти. На 2 август служебният кабинет завари нула от възможни 10 европрограми. В момента имаме 10 от възможни 10 одобрени програми за 20 млрд. лв.“, изтъкна Пулев. Той обяви, че приносът на МИР е съществен – при назначаването му е имало нула одобрени програми, а в момента са одобрени и двете, които Министерството ще управлява, с общ ресурс над 5 млрд. лв. по на структурните фондове на ЕС.

„Тези средства са за всички области, а не за определена клика от обичайни заподозрени“, подчерта Пулев.

Той припомни, че за рекордно кратък срок бяха одобрени и двете европрограми към МИР. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. с бюджет 3 млрд. лв. бе изпратена в Брюксел на 16 август и одобрена от Европейската комисия на 3 октомври. Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лв. – изпратена на 26 октомври и одобрена на 5 декември.

„Още този месец започваме да отваряме процедури по тях“, каза още Пулев.

Началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов изнесе данни за Област Кюстендил. „14 проекта за над 4,3 млн. лв. ще финансира МИР в Кюстендил по първата процедура „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване“, обяви той. Якимов каза още, че по втората процедура за „ИКТ решения и киберсигурност“ от областта са подадени 62 проекта за над 1,2 млн. лв.

„Данните за областта показват, че има интерес от страна на фирмите. Над 6 000 са предприятията в областта, а над 99% от тях са микро-, малки и средни. Призовавам всички да кандидатстват и да се възползват от ресурса на Министерството“, заяви Якимов.

По данни на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ по програмата ОПИК от стария програмен период в областта са сключени 80 договора за над 19 млн. лв., като 50 от тях са приключили. По процедура „Енергийна ефективност“ са сключени 30 договора за над 3 млн. лв., а по отношение на мерките за преодоляване на COVID-19 са сключени 458 договора за близо 9 млн. лв.

По отношение на Българската агенция за инвестиции, чийто принципал е Министерството на иновациите и растежа, в Област Кюстендил са сертифицирани три проекта за над 350 млн. лв. със заявени над 1 600 работни места.

На мобилната приемна присъстваха още началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов, зам.-областният управител на Кюстендил Валентина Караганова, главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева, представители на местния бизнес и работодателски организации.

Презентация_Кюстендил