29 млн. лв. за 57 проекта по ОПИК и други 1997 проекта за 45 млн. лв. помощи след COVID-19 са влезли в Бургас. Университетът ще получи финансиране като Център за върхови постижения

„По първата отворена процедура по Плана за възстановяване и устойчивост – Технологична модернизация, имаме 900 подадени проекта, през три минути пристига нов.“ Това обяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на мобилна приемна в Бургас. Той призова бизнеса в Бургас да кандидатства по процедурата на стойност 260 млн. лв. в оставащите 5 дни до 21 септември.

Пулев бе в Бургас със заместник-министър Надя Христова, началника на кабинета на министъра Красимир Якимов и главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева. Целта на мобилната приемна е да се популяризира и запознае местният бизнес с кандидатстването по процедурите по Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ и структурните фондове на ЕС. Домакин бе областният управител на Бургас Мария Нейкова. Тя запозна министър Пулев с искането на Областна администрация Бургас единият от предвидените по ПВУ медицински хеликоптери да бъде за региона.

По Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“ (2014-2020) в Бургас са одобрени 57 проекта на обща стойност над 29 млн. лв., като 52 от тях са приключили. Отделно по мерките за преодоляване на последствията от COVID-19 в областта са сключени 1 997 проекта за над 45 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ, стана ясно по време на брифинга.

По линия на структурните фондове на Европейския съюз Пулев обяви, че от следващата година Министерството на иновациите и растежа ще разполага със 7 млрд. лв. за подкрепа на микро-, малки и средни, големи, научни центрове, иновационни и високотехнологични компании.

„Две от програмите, които са на обща стойност 5 млрд. лв. са почти завършени и в процес на одобрение от Европейската комисия. Едната от тях – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (2021-2027) /ПКИП/ с бюджет около 3 млрд. лв. вече е изпратена в Брюксел за одобрение. Втората – „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ /ПНИИДИТ/ с бюджет от 2.14 млрд. лв., предстои да бъде изпратена за одобрение до 23 септември“, добави министърът.

Университетът „Професор д-р Асен Златаров“ – Бургас, като партньор в проект за Центъра за върхови постижения и проект за Център за компетентност, ще получи средства по ПНИИДИТ по процедура за „Подкрепа за Центрове за върховни постижения и Центрове за компетентност“ с общ бюджет 141 млн. лв.

Финансиране заради получения Печат за върхови постижения ще има и за Югоизточния дигитален иновационен хъб.

„По линия на Министерството на иновациите и растежа до края на тази година само по Плана за възстановяване и устойчивост ще успеем да подкрепим бизнеса с 600 млн. лв. Планът е отворен и работи, въпреки спекулациите по тази тема“, обяви министърът.

Той подчерта, че до края на годината се отварят още три програми по Плана за възстановяване и устойчивост – за киберсигурност и ИКТ решения в размер на 30.6 млн. лв., за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия в размер на 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн. лв.

„Огромен интерес има към мярката за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия – внедряване на соларни панели със съпътстваща инфраструктура“, каза Пулев и посочи, че предвидените 200 млн. лв. ще бъдат оползотворени бързо.