Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев ще се срещне на 27.08.2022 г. (събота) с областните управители на Перник и Благоевград във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и възможностите за бизнеса да кандидатстват по него и по други европейски програми.

В Перник, в 12:00 ч., в зала „Струма“ на Областна администрация Перник (площад „Свети Иван Рилски“) министър Пулев и областният управител Людмил Веселинов ще дадат брифинг за  представяне на първата за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“. Тя е с общ бюджет в размер на 260 млн. лв. Процедурата е насочена към микро, малки и средни компании в четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M (Професионални дейности и научни изследвания). Срокът на кандидатстване е до 21.09.22 г.

В Благоевград срещата на министър Пулев с областния управител Николай Шушков ще започне в 15:30 ч. в конферентна зала на Областната администрация (площад „Георги Измирлиев“). Министър Пулев ще разясни предстоящите до края на годината проекти по Плана за възстановяване и устойчивост и по структурните фондове на ЕС.