Над 7 млн. евро са получили досега 43 български космически проекта

МИР договори безплатни курсове на ЕКА у нас по Деветата тръжна процедура за България; проекти ще се подават от 24 април до 16 юни 2023 г.

Министерството на иновациите и растежа (МИР) и Европейската космическа агенция (ЕКА) организират информационни дни на 3 и 4 април в София относно възможностите за участие на български фирми и научни организации в Деветата тръжна процедура на ЕКА за България.

Зам.-министър Стефан Савов ще открие събитието на 3 април (понеделник) от 9:00 ч. в София Тех Парк.

Над 7 млн. евро са получили досега 43 български космически проекта по програмата на Европейската космическа агенция. Това е за периода от подписването на първото Споразумение за Европейска кооперираща държава на България с ЕКА през 2015 г. Общо са проведени осем тръжни процедури, по които са постъпили над 130 български проектни предложения.

Деветата тръжна процедура ще стартира на 24 април 2023 г., като крайната дата за подаване на проектни предложения е 16 юни 2023 г. Кандидатстването ще става на  електронната страница на ЕКА. Процедурата е насочена към български компании, академични и изследователски организации. Насърчава се участието на малки и средни предприятия, както и стартъпи с потенциал да развиват космически технологии и данни, да разработят иновации срещу климатичните промени и развитието на сектори като сигурност, земеделие, транспорт, авиация и др. Сред предметите на процедурата са космическа наука, научни изследвания и приложения, телекомуникации, микрогравитационни изследвания и др.

Събитието ще позволи обмен на опит между водещите български компании в космическия сектор и нови участници в процедурите. Ще бъдат представени успешни практики от изпълнените вече проекти, финансирани по Плана за европейска кооперираща държава (ПЕКД).

Експерти от Агенцията ще дадат насоки за кандидатстването по космическата програма. В помощ на родните компании и научни организации ще бъдат проведени и безплатни обучителни курсове, които МИР договори преди няколко месеца.

Събитието ще се провежда на 3 и 4 април в София Тех Парк, бул. Цариградско шосе 111, Сграда Лабораторен комплекс, ет.1, Зала 3.

Програма на информационни дни относно възможностите за участие на български фирми и научни организации в Деветата тръжна процедура по плана за европейска кооперираща държава (България – ЕКА)

3 април 2023 г.

08:30 – 09:00 Регистрация

09:00 – 09:15 Откриване от зам.-министър  на иновациите и растежа Стефан Савов

09:15 – 09:30 Въведение и преглед на програмата по Плана за европейска кооперираща държава (PECS)

09:30 – 10:30 Информационна част (1/2) – пакет за кандидастване, процес на оценка и график за 9-та тръжна процедура

10:30 – 10:45 Образователни дейности и индустриален координатор в България

10:45 – 11:00 Кафе пауза

11:00 – 13:00 Информационна част (2/2) – Как да напишем добро предложение – Обучителен курс част 1

13:00 – 14:00  Обедна почивка

14:00 – 18:00 Индивидуални консултации с ЕКА (срещи 1 на 1)

4 април 2023 г. : Обучителни курсове

09:00 – 10:30 Как да напишем добро предложение – Обучителен курс част 2

10:30 – 11:00 Кафе пауза

11:00 – 12:30 Обучителен курс за Европейско сътрудничество за космическа стандартизация (ECSS)

12:30 – 13:30 Обедна почивка

13:30 – 16:00 Представяне на PECS проекти пред държавни институции и заинтересовани страни