Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) вече е изпратена за одобрение в Брюксел

„Пари за наука, иновации и технологичен трансфер има! В България започва нова научна програма с ресурс от 2.14 млрд. лв. специално за научни разработки, които бизнесът да комерсиализира и внедри в производството“. Това заявява министърът на иновациите и растежа Александър Пулев в поздравителен адрес до участниците в годишното събитие, организирано от София Тех Парк за иновации, технологии и наука на тема: TECH & KNOWLEDGE TRANSFER. Форумът „Supersonic“ е посветен на научно и технологичния трансфер и подобряване на синергията между науката и бизнеса с цел създаване на повече български иновативни стоки и услуги.

В поздравлението си към форума Пулев изтъкна, че за първи път в историята на управление на европейски средства в България има специална европейска програма за подкрепа на взаимодействието между бизнеса и науката. Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) вече е изпратена в Брюксел и се очаква нейното одобрение през следващите няколко седмици.

Пулев припомни, че за рекордно кратък срок вече е одобрена от ЕК и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) с бюджет близо 3 млрд. лв. „Средствата по нея ще бъдат инвестирани в иновации, дигитализация, енергийна и ресурсна ефективност за българските малки и средни компании. Така по двете програми заедно (ПКИП и ПНИИДИТ) през предстоящия програмен период Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи с общо над 5 млрд. лв. бизнеса и науката да създават повече български иновативни стоки и услуги, конкурентни на световните пазари“, завършва той.