Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев обсъди с акад. Юлиан Ревалски ролята на БАН в технологиите на бъдещето

Разчитаме на БАН в сегмента роботика, високи технологии, изкуствен интелект и дигитализация. Интересите на инвеститори у нас не са еднократни, а за дългосрочно партньорство. Това каза на министърът на иновациите и растежа Александър Пулев на среща в БАН с председателя акад. Юлиан Ревалски. Двамата обсъдиха партньорството между бизнеса, държавата и българските учени и изследователи.

Пулев посочи, че по новите оперативни програми, финансирани от ЕС  – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ /ПКИП/ 2021-2027 г. и Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация /ПНИИДИТ/, както и по „Националния план за възстановяване и устойчивост“ /НПВУ/, родните учени ще получат възможност за реализация на своите научни разработки в сътрудничество с български и международни компании.

„Министерството на иновациите и растежа ще осигури близо 3 млрд. лв. само по новата програма Конкурентоспособност и над 2 млрд. лв. по програмата за научни изследвания, а средства за научни разработки и комерсиализацията им в работата на микро-, малките и средни фирми има и по НПВУ“, подчерта той.

Министър Пулев изтъкна също, че в областта на роботиката МИР разчита на експертизата на изследователите и академичното тяло и институти на БАН, както и на бизнеса в страната, като ще съдейства за установяване на устойчиви партньорства в тази сфера. Той посочи, че МИР цени високо постиженията на БАН има и традициите в разработките на космическите технологии, апаратура и храни.

На срещата бяха обсъдени и патентите  и полезните модели на БАН, като ръководството на Академията посочи, че някои от тях са в партньорства с чуждестранни организации и интересът към разработките на БАН е голям.

Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров запозна министър Пулев с най-новите приложни разработки, иновации, патенти и полезни модели на Академията. В резултат на проведените две издания на форума „Наука за бизнес“ Българската академия на науките е изградила добро партньорство и с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е в системата на МИР, стана ясно още от думите на акад. Ревалски