Заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и министърът на туризма д-р Илин Димитров проведоха работна среща относно възможностите за финансиране на туристическия бранш по Плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми.

По предложение на министъра на туризма беше прието експерти от Министерски съвет и от ресорните министерства да обединят усилия и в кратък период да подготвят разяснителна информация за възможностите и сроковете за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост и по европейските и оперативните програми.

За улеснение на туристическия сектор Министерството на туризма ще разпространи информационна брошура с актуалната информация за хотелиерите относно активните програми, по които ще могат да кандидатстват.

Министър Пулев припомни, че първата процедура по Плана за възстановяване вече е отворена. Тя е за технологична модернизация на бизнеса и към момента може да се кандидатства по нея. Процедурата е в размер на 260 млн. лв, а срокът за кандидатстване е до 21 септември. Той обясни, че по процедурата могат да кандидатстват фирми от секторите на преработвателна промишленост, творческа дейност, медии, научна дейност, управление на отпадъците и др. Кандидатстването е през платформата ИСУН.

Министър Пулев подчерта, че през септември се отваря по ПВУ и процедура за безвъзмездни средства за ИТ решения и киберсигурност за МСП. Тя е с бюджет от 30,6 млн. лв. и по нея ще бъдат подкрепени приблизително 1 400 предприятия.

От думите му стана ясно, че се работи и по още две програми по Плана. Целта е те да бъдат отворени също до края на годината. Едната от тези процедури е свързана с инвестиции във фотоволтаици и в съпътстваща инфраструктура – батерии за локално съхранение на енергия. За нея бюджетът е 200 млн. лева. А другата е за развойна дейност и интелектуална собственост с бюджет близо 120 млн. лв.