Министърът на иновациите и растежа връчи сертификат клас А за инвестиция в Куклен за над 41 млн. лв.

В периода от 2 август 2022 г. до момента министърът на иновациите и растежа Александър Пулев е издал 14 сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) с общ размер на планираните инвестиции 207 млн. лв. и предстоящо разкриване на 1373 нови работни места. Това стана ясно днес в гр. Куклен, където министър Пулев връчи сертификат за инвестиция клас А, издаден по реда на ЗНИ на изпълнителния директор на КЦМ АД Иван Добрев. Издаденият сертификат е за инвестиционния проект „Технологично интегриране към КЦМ АД“ в гр. Куклен в размер на над 41 млн. лв.

„Със служебния кабинет успяхме да получим одобрение по 10 от 10 европрограми на обща стойност 20 млрд. лв. По линия на МИР успяхме да осигурим ресурс от 5 млрд. лв. по двете наши основни програми – за конкурентоспособност и наука и иновасции, за малкия и среден бизнес. Обичаме да казваме, че малкият и среден бизнес е гръбнакът на икономиката. Смятам, че това може да бъде отнесено по всякакъв начин и към КЦМ, които са от ключово значение, включително и за региона на Пловдив“, заяви Пулев. „Опитваме се отвъд евросредствата да помагаме с всички други инструменти, за които временно отговарям“, каза още той.

По думите му, има голяма активност по линия на Българската агенция за инвестиции. „Успяхме за кратък период от време да сертифицираме 14 проекта, вие сте един от тях. Успяхме заедно с бизнеса да създадем 1 300 нови работни места и наистина съм много горд с тези постижения“, заяви министърът и допълни, че за него е привилегия държавата да може да подкрепя и големи компании като КЦМ АД.

Като насърчителна мярка по проекта от бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Община Куклен ще се изплатят над 1 млн. лв. средства за изграждане на елементи от общинската пътна инфраструктура. Тя ще бъде собственост на общината.

На връчването присъстваха още Румен Цонев – председател на Съвет на директорите и главен изпълнителен директор на ХОЛДИНГ КЦМ 2000, Мария Белчева – кмет на община Куклен и Иванка Петкова, зам.-областен управител на гр. Пловдив.

През 2022 г. от бюджета на МИР в изграждането на общинска пътна инфраструктура по реда на ЗНИ са предоставени 9.67 млн. лв. Средствата са вложени в развитието на индустриалните зони на общините Марица, Куклен и Карлово. Така държавата подкрепя инвестиционни проекти на 5 дружества на обща стойност 201 млн. лв., предвиждащи разкриването на над 1500 нови работни места.

По данни на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ по първата отворена процедура по Плана за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“, от Пловдив и областта са подадени 358 проектни предложения за безвъзмездна помощ от близо 104 млн. лв. Регионът се нарежда веднага след столицата по брой подадени предложения. Стойността на процедурата е 260 млн. лв. и е за малки и средни предприятия, с цел обновяване и модернизация на техническия им парк. Мярката приключи с над 2 500 подадени проектни предложения от цялата страна за над 1 млрд. лв. На 30 декември МИР ще обяви и първите спечелили финансиране предприятия от Плана за възстановяване по тази процедура.

По втората отворена мярка от ПВУ за „ИКТ решения и киберсигурност“ от Пловдив и областта са подадени 849 проектни предложения за безвъзмездна помощ от над 16 млн. лв. Процедурата приключи на 19 декември с подадени близо 7 700 проектни предложения за над 146 млн. лв. Стойността й 30,6 млн. лв. Със средствата фирми ще могат да ще могат да въвеждат в работата си ИКТ услуги, решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, да оптимизират управленските, производствените и логистичните процеси, както и да си осигурят по-добра информационна и киберсигурност.