135 одобрени проекти по ОПИК има в Стара Загора за 84 млн. лв. 130 от тях вече са приключили, съобщи министър Пулев в Стара Загора и призова бизнесът да кандидатства по Плана за възстановяване

„Хората и бизнесът не трябва да са заложници на политически кризи. Новите управляващи ще наследят 4 отворени процедури по Плана за възстановяване за 600 млн. лв. до края на годината. Ще оставим и две ключови програми за над 5 млрд. лв., вече одобрени от Брюксел дотогава, надявам се, които са Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (2021-2027) и „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. Това заяви в Стара Загора министърът на иновациите и растежа Александър Пулев.

Той бе там със заместник-министър Надя Христова, началника на кабинета на министъра Красимир Якимов и главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева на мобилна приемна в областната управа. Целта е да се популяризира и запознае местният бизнес с кандидатстването по процедурите по Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ и структурните фондове на ЕС. Присъстваха и зам.-областният управител на Стара Загора Стоян Стоянов, областният управител на Хасково Минко Ангелов, областният управител на Кърджали Даниел Делчев и областният управител на Смолян Стефан Сабрутев.

„Основният ни приоритет е да дадем пари в ръцете на микро-, малките и средни предприятия. Те са гръбнакът на нашата икономика. По линия на Министерството на иновациите и растежа до края на тази година само по Плана за възстановяване и устойчивост ще успеем да подкрепим бизнеса с 600 млн. лв. Планът е отворен и работи, въпреки спекулациите по тази тема“, обяви министърът.

Той призова бизнеса в Стара Загора да кандидатства до 21 септември по първата отворена процедура по ПВУ – Технологична модернизация, на обща стойност 260 млн. лв. По нея вече има близо 900 проекта за близо половин милиард лева, а ресурсът, който трябва да предостави министерството е 260 млн. лв. До края на кандидатстването остават 5 дни и проектите ще станат над 1 000, стана ясно още на брифинга.

Министър Пулев подчерта, че до края на годината се отварят още три програми по Плана за възстановяване и устойчивост – за киберсигурност и ИКТ решения в размер на 30.6 млн. лв., за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия в размер на 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн. лв.

„Огромен интерес има към мярката за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия – внедряване на соларни панели със съпътстваща инфраструктура“, каза той.

По линия на структурните фондове на Европейския съюз Пулев обяви, че от следващата година Министерството на иновациите и растежа ще разполага със 7 млрд. лв. за подкрепа на микро-, малки и средни, големи, научни центрове, иновационни и високотехнологични компании.

„Две от програмите, които са на обща стойност 5 млрд. лв. са почти завършени и в процес на одобрение от Европейската комисия. Едната от тях – Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (2021-2027) с бюджет около 3 млрд. лв. вече е изпратена в Брюксел за одобрение. Втората – „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв., предстои да бъде изпратена за одобрение до 23 септември“, добави министърът.

По думите му в Стара Загора има 135 одобрени проекта за 84 млн. лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020), като 130 от тях вече са приключили.

„Апелираме новите народни представители да приемат бързо законите по Плана за възстановяване и устойчивост, които служебното правителство ускорено подготвя, за да се гарантират плащанията по него“, добави Пулев.