В края на тази седмица министърът предстои да посети Шумен в рамките мобилната приемна с областните управители

 До края на годината МИР ще обяви фирмите, които ще получат финансиране по първата отворена процедура от Плана за възстановяване

МИР е финансирало и 97 проекта за енергийна ефективност в Шумен за над 37 млн. лв.

По данни на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) към Министерството на иновациите и растежа от област Шумен са подадени 60 проектни предложения на обща стойност над 27 млн. лв. по първата отворена процедура от Плана за възстановяване – „Технологична модернизация“. Тя е на стойност 260 млн. лв. и е за модернизация и обновление на техническия парк, за нови съоръжения и машини, предимно в производствени предприятия, но и не само. По мярката са очаквани 1200-1300 проектни предложения, но са получени двойно повече – 2 537 кандидатствали проекта от цялата страна за над 1 млрд. лв.

„До края на годината МИР ще обяви списъците на всички фирми, които ще получат финансиране по първата отворена процедура от ПВУ“, обяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, който в края на седмицата предстои да посети град Шумен в рамките на мобилната приемна с областните управители. Той допълни, че в края на миналата седмица е завършила първата фаза на оценката на всички подадени проектни предложения и към финалната фаза продължават над 2000 от тях.

Общият брой на сключени договори по цялата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020 г.) в област Шумен е 97 бр. за над 37 млн. лв., като 75 от тях вече са приключили.

Относно безвъзмездната финансова помощ, отпусната за преодоляване на последствията от COVID-19, също по линия на МИР, в област Шумен са сключени 499 договори за над 11  млн. лв.

До края на годината МИР работи по четири процедури по ПВУ, като двете са вече отворени. Първата – „Технологична модернизация“ –  вече е затворена за кандидатстване. Втората – за „ИКТ решения и киберсигурност“ – е на стойност 30,6 млн. лв. и по нея се кандидатства и в  момента, като подадените проекти вече са над 3 000. До дни ще бъде обявена за обществено обсъждане и третата процедура от ПВУ – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ – с бюджет от 200 млн. лв. Четвъртата ще бъде за развойни дейности и интелектуална собственост за 120 млн. лв. По линия на МИР до края на годината към малките и средни предприятия ще тръгнат 600 млн. лв. само по Плана за възстановяване.

В Област Шумен, също по линия на МИР, Българската агенция за инвестиции е в процес на сертифициране и инвестиционен проект за 15 млн. лв. в IT-сектора, а изплатените от страна на МИР насърчителни мерки за направени инвестиции са в размер на над 2 млн. лв. По линия на Българската банка за развитие, чиито принципал също е МИР, в област Шумен са финансирани 118 предприятия за над 17 млн. лв.