В момента тече кандидатстването по втората процедура от ПВУ за „ИКТ решения и киберсигурност“ на стойност 30 млн. лв.

От област Враца са подадени 50 проектни предложения на обща стойност над 27 млн. лв. по първата процедура „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/. Стойността й е 260 млн. лв. Тя приключи с подадени 2 500 проектни предложения за близо 1 млрд. лв. Това каза министърът на иновациите и растежа на мобилна приемна в област Видин. Той бе там във връзка с  популяризирането на възможностите за бизнеса да кандидатства по ПВУ и структурните фондове на ЕС. На приемната присъстваха началникът на кабинета на министъра Красимир Якимов, областният управител на Видин Огнян Асенов, областният управител на Враца Георги Митов и областният управител на Монтана Валери Димитров.

По думите му, общият брой на сключени договори по цялата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 в област Враца е 194 на обща стойност над 91 млн. лв. По процедура за „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ са сключени 19 договора на обща стойност над 1,9 млн. лв.

Във връзка с безвъзмездната финансова помощ за преодоляване на последствията от COVID 19 в областта са сключени 391 договора за над 9 млн. лв.

Министър Пулев обяви, че до края на годината Министерството на иновациите и растежа ще отвори общо четири процедури по Националния план за възстановяване и устойчивост.

„В момента тече кандидатстването по втората процедура за „ИКТ решения и киберсигурност“. Тя е на стойност 30 млн. лв. и е за изработка на сайтове, онлайн магазини, приложения за телефони, IT системи, дигитален маркетинг и др. Финансирането по нея е 100%“, каза министърът. На 27.10.2022 г. (утре) ще се проведе онлайн инфоден за желаещите да кандидатстват по нея.

Пулев обяви още, че се очаква да бъдат отворени още две процедури по ПВУ до края на годината– за батерии и ВЕИ за собствено производство и съхранение на енергия с бюджет от 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост за 120 млн. лв. Така по Плана ще бъдат отворени процедури за над 600 млн. лв.

По новата програма за Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 /ПКИП/ с общ бюджет от 3 млрд. лв. също се очаква да бъде отворена първата процедура до края на годината. Тя ще е за разработване на иновации в предприятията на стойност близо 130 млн. лв. В рамките на следващите седмици ще бъде изпратена за одобрение и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация с бюджет от 2,14 млрд. лв.

Министърът изнесе и данни на Българската агенция за инвестиции, от които стана ясно, че в гр. Враца за последните 5 години са издадени 3 сертификата на обща стойност над 53 млн. лв. за откриване на 830 нови работни места.