В област Кърджали са сключени 54 договора за над 24 млн. лв. по ОПИК 2014-2020

От фирми от област Кърджали са подадени 32 проектни предложения за над 18 млн. лв. по първата отворена процедура от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) – „Технологична модернизация“.

Това сочат данни на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) към Министерството на иновациите и растежа (МИР). Мярката ще подпомогне бизнеса в закупуването на нови съоръжения и машини в производствени предприятия с цел обновление и модернизация на техническия им парк. Стойността й е 260 млн. лв. В края на кандидатстването са приети двойно повече от очакваните предложения – общо 2 537 проекта за над 1 млрд. лв. от фирми от цялата страна. В рамките на мобилната приемна, която провежда в цялата страна, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев обяви, че около Коледа МИР ще обяви списъците на всички фирми, които ще получат финансиране по тази мярка. По думите му, първата фаза на оценката е преминала и към финалната фаза продължават над 2000 от тях.

Общият брой на сключени договори по цялата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020 г.) в област Кърджали е 54 бр. за над 24 млн. лв., като 53 от тях вече са приключили. МИР е финансирало и 11 проекта за енергийна ефективност за близо 1 млн. лв. Отпуснатата безвъзмездната финансова помощ за преодоляване на последствията от COVID-19 в Кърджали, също по линия на МИР, е за над 8 млн. лв., като са сключени 336 договора за получаването й.

До края на годината Министерството на иновациите осигурява за малките и средни предприятия 600 млн. лв. само по Плана за възстановяване. Работи се по четири процедури, като две от тях са вече отворени – „Технологична модернизация“ и „ИКТ решения и киберсигурност“. По втората бизнесът може да кандидатства до 19 декември. Стойността й е 30,6 млн. лв. и е за изработване на сайтове, онлайн магазини, мобилни приложения, онлайн маркетинг, системи за киберсигурност и др. До момента са подадени над 6500 проектни предложения за над 120 млн. лв.

На 12 декември за обществено обсъждане бе обявена и процедурата за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет от 200 млн. лв. Тя е за изграждане на фотоволтаични системи – т.нар. соларни панели и батерии за локално съхранение на енергия, а самата енергия ще се произвежда за собствена употреба, без да може да се препродава. 50% от инвестицията ще се финансира през ПВУ. За тях ще могат да кандидатстват освен микро-, малки и средни предприятия, но и такива със заети до 499 лица или с до 1 500 души.

Последната за тази година процедура е за развойни дейности и интелектуална собственост на стойност от 120 млн. лв. Общественото обсъждане по нея приключи на 2 декември, а до края на годината се очаква да бъде отворена за кандидатстване от компании, получили „Печат за високи постижения“ от ЕК, за които финансирането в предишния програмен период не е стигнало.

За рекордно кратък срок бяха одобрени и двете европрограми на МИР. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. с бюджет 3 млрд. лв. бе изпратена в Брюксел на 16 август и одобрена от Европейската комисия на 3 октомври и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лв. – изпратена на 26 октомври и одобрена на 5 декември. Само по двете нови програми заедно (ПКИП и ПНИИДИТ) МИР ще управлява общо над 5 млрд. лв. за периода 2021-2027 г. Те ще финансират ударно разработване и внедряване на иновации, както и въвеждането на научни разработки и тяхната комерсиализация в производствата и дейностите на фирмите. Още след 1 януари започва поетапно отваряне на отделните програми за кандидатстване. То се осъществява само електронно през системата ИСУН (https://eumis2020.government.bg/ ), а повече информация е публикувана на сайта на МИР (https://www.mig.government.bg/ ).