До края на годината МИР ще обяви фирмите, които ще получат финансирането

 От област Разград са сключени 255 договори за преодоляване на последствията от COVID-19 на обща стойност над 5,8 млн. лв.

 От област Разград са подадени общо 25 проектни предложения за изпълнение на инвестиции по първата процедура за „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на обща стойност 14 445 263,65 лв. По данни предоставени от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) програмата приключи с подадени над 2500 проектни предложения от цялата страна за почти 1 млрд. лв. Това съобщи министърът на иновациите и растежа Александър Пулев във връзка с активността на бизнеса от област Разград по ПВУ.

„До края на годината Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще обяви списъците на всички фирми, които ще получат финансиране по първата отворена процедура от ПВУ“, каза министърът. Той допълни, че в края на миналата седмица е завършила първата фаза на оценката на всички подадени проектни предложения и към финалната фаза продължават над 2000 от тях.

В област Разград общият брой на сключени договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за периода 2014-2020 г. е 38 за над 11.2 млн. лв., като 30 от тях са приключили. Основните подкрепени сектори са „Информационни технологии“, „Издателска дейност“, „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“, „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“, „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ и „Производство на облекло“.

По процедурата за „Енергийна ефективност“ в помощ на малките и средни предприятия, министър Пулев напомни, че са сключени 7 договори за над 600 хил. лв. с фирми от областта, както и 255 договори за преодоляване на последствията от COVID-19 на обща стойност над 5,8 млн. лв.

По линия на Българската банка за развитие (ББР) броят на подкрепените предприятия в областта е 35 за над 4,6 млн. лв.

До края на годината МИР работи по четири процедури по ПВУ, като двете са вече отворени. Първата – „Технологична модернизация“ –  вече е затворена за кандидатстване. Втората – за „ИКТ решения и киберсигурност“ – е на стойност 30,6 млн. лв. и по нея се кандидатства и в  момента, като подадените проекти вече са над 3 000. До дни ще бъде обявена за обществено обсъждане и третата процедура от ПВУ – за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ – с бюджет от 200 млн. лв. Четвъртата ще бъде за развойни дейности и интелектуална собственост за 120 млн. лв. По линия на МИР до края на годината към малките и средни предприятия ще тръгнат 600 млн. лв. само по линия на ПВУ.

Министърът ще посети Търговище с мобилната си приемна в петък, 18 ноември, а в Разград и Шумен ще бъде на следващ етап.