100 млн. лв. са заделени за технологичен трансфер през новия програмен период

През Фонд на фондовете има над 280 млн. лв., а в Плана за възстановяване и устойчивост сме предвидили 150 млн. лв. за стартъпи през финансови и дялови инструменти. Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер на събитие в София Тех Парк с представители на повече от 20 иновативни, стартиращи компании. Те споделиха решенията, които предлагат на пазара и чрез които спомагат за растежа на различните сектори у нас.

Министър Лорер посочи, че ще се стимулират още по-активно предприемачеството и стартиращите компании в новия програмен период. Част от средствата ще бъдат дялови инвестиции в стартъпи, като акцент в него ще бъде подкрепата за разрастване на вече съществуващи стартъпи. По думите му идеята е моделът на успешните български стартъпи да се мултиплицира, подкрепен от финансови инструменти.

Той изтъкна, че в следващия програмен период ще се отделят средства и за стимулиране връзката между науката и бизнеса, което е изключително важно. „От една страна да бъдат насърчени кадрите, които създават интелектуална собственост, а от друга – компании, които имат нужда от академични разработки, за да създават по-умни продукти“, обясни Лорер и подчерта, че Министерството на иновациите и растежа работи активно с образователното министерство в тази посока. „Поне 100 млн. лв. са заделени за технологичен трансфер“, допълни той.

По думите му инструментите за дялово финансиране на Фонд на фондовете са традиционен източник на ресурс за развитие на иновациите в България. Дяловите и квазидяловите инструменти на Фонда обхващат целия цикъл от развитието на дадена компания. Общата стойност на ресурса, предоставян през инструментите за дялови инвестиции, е 279 млн. лв. публичен ресурс, като е привлечен частен за 79 млн. лв. Ресурсът е със срок на реализация до края на 2023 г.

По време на разговора с компаниите също така бяха обсъдени въпроси за развитието на технологичния сектор както в близкото бъдеще, така и в дългосрочен план.